Проектна робота студентів

Метод проектної роботи на заняттях з англійської мови допомагає вирішувати проблему мотивації, створити настрій для навчання та умови для розкриття потенційних можливостей кожного студента. Найбільш поширеною є робота в парах і в групах, що дозволяє розподілити діяльність студентів в залежності від їх здібностей та рівня володіння матеріалом. Група обирає одне завдання, але під час його виконання кожен студент отримує свою частину роботи в проекті. Під час проектної діяльності студенти вчаться працювати в "команді" , ставитись відповідально до виконання своєї частини роботи,оцінювати результати свого проекту та проекти інших студентів. Проектні роботи студентів під керівництвом старшого викладача кафедри іноземних мов Мальованої Ніни Володимирівни вражають своє яскравістю.