Міхно Світлана Василівна

Викладач кафедри іноземних мов СумДУ. Тема наукового дослідження – «Формування пізнавально-творчої самостійності студентів в евристичному навчанні». За темою наукового дослідження опубліковано 13 наукових статей (із них 10 у фахових виданнях України) та більше 23 тез у матеріалах конференцій.

Освіта:

Бакалавр філології за фаховим спрямуванням переклад

Повна вища освіта за спеціальністю «Переклад», кваліфікація перекладача, викладача англ. та нім мови

Магістр «Педагогіки вищої школи», кваліфікація викладача вищого навчального закладу

Аспірантура за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання

Дисципліни, які викладає: Англійська мова, Латина

Список навчально-методичних матеріалів за період 2012–2016 років - https://elearning.sumdu.edu.ua/s/dc-bq6

Контактна інформація:

e-mail: s.mihno@el.sumdu.edu.ua

Телефон: 0542-68-77-87

Викладацька: Ауд. 1202

LEARNING MATERIALS

LINGUA LATINA - http://elearning.sumdu.edu.ua/s/09-6mf

2 YEAR OF STUDY - https://elearning.sumdu.edu.ua/s/bc-b8t

COURSES - http://elearning.sumdu.edu.ua/s/f7-7lk

ADDITIONAL COURSE - http://elearning.sumdu.edu.ua/s/f2-59y

PREPARATION TO MASTER'S ENTRANCE EXAM - http://elearning.sumdu.edu.ua/s/26-4dg

ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ АНГЛІЙСЬКОЮ - http://elearning.sumdu.edu.ua/s/b4-6ft