2022

Задля удосконалення англомовної підготовки здобувачів вищої освіти за всіма освітніми програмами, а також виконуючи наказ № 0547-I від 25.05.21 р. «Про організацію іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти», кафедра ІМ щорічно здійснює поділ студентів першого курсу на рівні з подальшим розподілом груп за рівнями (елементарний (А1), нижче середнього (А2), середній (В1), вище середнього (В2)). Проводиться вхідне тестування за шкалою Ради Європи онлайн на платформі elearning.sumdu.edu.ua. Тест підібраний під підручники SpeakOut з онлайн компонентом від Pearson Education Limited. У 2022 н.р. були вдосконалені силабуси для дисципліни “Іноземна мова” для першого курсу для кожного рівня.
Протягом звітного року викладачами кафедри розроблено та удосконалено силабуси усіх навчальних дисциплін кафедри за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та стовідсотково введено на сервіс «Робочі програми» в особистих кабінетах викладачів.
За планом університету щодо акредитації освітніх програм за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» факультетів БіЕМ, ЕлІТ, ТеСЕТ та МІ кафедра вчасно підготувала пакети документів, необхідних для акредитаційних справ.
У 2022 р. на кафедрі ІМ відкрилась нова спеціальність «Англійська та німецька мови та літератури» (ступінь вищої освіти – бакалавр, спеціальність – 014 Середня освіта, спеціалізація – 014.021 Англійська мова i література, галузь знань – Бакалавр середньої освіти (Англійська мова i література), набір на яку було здійснено влітку. Відповідно, кафедрою розроблено освітньо-професійну програму та всю необхідну документацію. Гарант програми – доц. Л.С.Отрощенко.
Кафедра постійно виконує значний обсяг робіт із забезпечення вступних іспитів тестовими матеріалами на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Досягнення кафедри у дистанційному
та змішаному навчанні

Кафедрою забезпечується викладання іноземних мов за дистанційною формою студентів бакалаврату і магістратури усіх спеціальностей університету. В умовах онлайн навчання викладачі кафедри активно працюють з методичними матеріалами на платформах МІХ, LecturED, Google Class, Zoom, ЕКЗАМЕНАРІУМ, Canvas та використовують OCW. Кількість студентів, що користуються електронними навчальними матеріалами кафедри, є стовідсотковою. Засобами комп’ютерного тестування рівня сформованості навичок і вмінь усіх видів мовленнєвої діяльності забезпечені всі етапи контролю (вхідний, поточний, модульний, семестровий). Для студентів четвертого курсу наявна підбірка актуальних матеріалів для підготовки до ЄВІ на платформі MIX.
Також на платформі MIX наявний онлайн курс з дисципліни «Англійська мова академічного спрямування» освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії», який базується на актуальних сучасних матеріалах, має аудіо і відео підтримку та завершується онлайн тестуванням (автор: доц. Г. І. Литвиненко).
У 2022 р. доц. Ляшенко І. В. створила на платформі Canvas курс “Basics on Writing an Academic Research Article” («Основи написання наукової академічної статті»). А для студентів магістрів спеціалізації «Спорт» та «Фізична реабілітація» на цій платформі розроблені курси професійного спрямування.
Наразі на кафедрі викладаються дистанційні курси «Іноземна мова» та «Іноземна мова професійного спрямування». Дисципліна «Іноземна мова (англійська) поглиблений курс» перебуває на стадії розроблення. Відповідальна за дистанційні курси асистент Ю. А. Скарлупіна.

2021

Задля удосконалення англомовної підготовки здобувачів вищої освіти за всіма освітніми програмами, а також виконуючи наказ № 0547-I від 25.05.21 р. «Про організацію іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти», кафедрою іноземних мов був здійснений поділ студентів першого курсу на рівні з подальшим розподілом груп за рівнями (елементарний (А1), нижче середнього (А2), середній (В1), вище середнього (В2)). Було проведено вхідне тестування за шкалою Ради Європи онлайн на платформі elearning.sumdu.edu.ua. Тест був підібраний під нові підручники SpeakOut з онлайн компонентом від Pearson Education Limited, які були закуплені на кафедру іноземних мов. Відповідно, були розроблені нові силабуси для дисципліни «Іноземна мова» для першого курсу. У відповідності до вищезазначеного наказу також були сформовані групи магістрантів та аспірантів за рівнями, згідно з результатами вступних іспитів.

Протягом звітного року викладачами кафедри розроблено та удосконалено силабуси усіх навчальних дисциплін кафедри за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та стовідсотково введено на сервіс «Робочі програми» в особистих кабінетах викладачів.

За планом університету щодо акредитації освітніх програм за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» факультетів БіЕМ, ЕлІТ, ТеСЕТ та МІ кафедра вчасно підготувала пакети документів, необхідних для акредитаційних справ. Викладачі кафедри брали участь у   перекладі документів для міжнародної акредитації освітніх програм МІ.

За планом університету щодо відкриття нової спеціальності, набір на яку розпочнеться у 2022 році, кафедрою розроблено освітньо-професійну програму “Англійська та німецька мови та літератури” (ступінь вищої освіти – бакалавр, спеціальність – 014 Середня освіта, спеціалізація – 014.021 Англійська мова i література, галузь знань – Бакалавр середньої освіти (Англійська мова i література). Гарант програми – доц. Л.С. Отрощенко.

Кафедра постійно виконує значний обсяг робіт із забезпечення вступних іспитів тестовими матеріалами на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Досягнення кафедри у дистанційному
та змішаному навчанні

Кафедрою забезпечується викладання іноземних мов за дистанційною формою студентів бакалаврату і магістратури усіх спеціальностей університету. В умовах онлайн навчання викладачі кафедри активно працюють з методичними матеріалами на платформах МІХ, LecturED, Google Class, Zoom, ЕКЗАМЕНАРІУМ, Canvas та використовують OCW. Кількість студентів, що користуються електронними навчальними матеріалами кафедри, є стовідсотковою. Засобами комп’ютерного тестування рівня сформованості навичок і вмінь усіх видів мовленнєвої діяльності забезпечені всі етапи контролю (вхідний, поточний, модульний, семестровий). Для студентів четвертого курсу викладено підбірку актуальних матеріалів для підготовки до ЄВІ на платформі MIX.

Також на платформі MIX було створено онлайн курс з дисципліни «Англійська мова академічного спрямування» освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії», який базується на актуальних сучасних матеріалах, має аудіо і відео підтримку та завершується онлайн тестуванням (автор: доц. Г.І.  Литвиненко). Також, після пілотування в міжнародному проєкті з Чеським УПН «Платформа AgriSciences для посилення науки у вищих навчальних закладах України» і після методологічного курсу розробки і фасилітування онлайн курсів у 2020-2021 рр., на платформі Canvas було створено онлайн курс «Основи написання наукової академічної статті» англійською мовою (Basics on Writing an Academic Research Article (WARA)) для здобувачів третього рівня освіти з отриманням авторського свідоцтва (№103828 від 08.04.2021 р.), а у листопаді 2021 року в рамках  дисципліни «Англійська мова академічного спрямування» було додано ще один онлайн курс на платформі Canvas  “Developing presentation skills” для розвитку академічного мовлення (автор:  доц. І.В. Ляшенко).

Наразі на кафедрі викладаються такі дистанційні курси:

  • Іноземна мова
  • Іноземна мова ЗМІ
  • Іноземна мова професійного спрямування.

Протягом осіннього семестру 2021-2022 н. р було вдосконалено матеріали курсу «Іноземна мова» (додано тестові завдання). Відповідальна за дистанційні курси  асистент Ю.А. Скарлупіна.

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, Головний корпус (Г1202)

Телефон: (0542) 68-77-87

E-mail: [email protected]

Web: https://kim.sumdu.edu.ua/uk/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.