На кафедрі функціонують шість студентських наукових об'єднань, студенти приймають участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, іноземною мовою зокрема, олімпіадах, науково-практичних конференціях, захищають дипломи (бакалаврські та магістерські дослідження) іноземною мовою.

 2022-2023 н.р.

Студентський науковий гурток

«Сomparative Analysis of Innovations» / «Компаративний аналіз інновацій»

(білінгвальна наукова діяльність студентів у галузі соціально-гуманітарних наук)

Керівник: старший викладач, к. пед. н. Міхно С.В.

 План роботи наукового гуртка, 2022 2023 навчальний рік:

 1. Підготовка до організації та проведення щорічної  всеукраїнської  науково-практичної  конференції  студентів, аспірантів та викладачів ЛНМЦ кафедри іноземних мов «To Make The World Smarter and Safer», проведення засідання гуртка з визначення вимог до студентів стосовно підготовки тез доповіді.
 2. Підготовка бакалаврських (магістерських) дипломних робіт англійською мовою : особливості та перспективи; заохочення та залучення студентів до захистів іноземною мовою.
 3. Проведення круглих столів  з  основ  наукової  діяльності  та  “Academic  English”, озброєння студентів навичками академічного письма англійською.
 4. 4. Проведення засідань гуртка за темами:

 

 1. «Особливості використання взаємооцінювання та самооцінювання на заняттях з іноземної мови»;
 2. «Особливості навчання в умовах воєнного стану»;
 3. «English as a Global Language».

 

Члени наукового об'єднання

 1. Сухоставець Марина, ІНм-12а/2у
 2. Сніжко Артем, ІТ-91
 3. Боднар Степан,  ІТ-21/2
 4. Чарінцев Єгор, ПТБ-21
 5. Бондарєв Андрій, ІН-92
 6. Яловець Ангеліна, ПУ-21
 7. Нестеренко Катя, МК-21
 8. Черненко Данило, ІН-06-2
 9. Чокан Даніела, ІТ-21/2
 10. Шаломєєва Єлизавета, ІН-24

 

Мета і завдання студентського наукового гуртка:

 1. Виявлення найбільш здібних і талановитих студентів, схильних до науково-дослідної самостійної діяльності у галузі соціально-гуманітарних наук.
 2. Залучення студентів до науково-дослідної діяльності у вигляді участі у науково-практичних конференціях та конкурсах наукових робіт іноземною мовою.
 3. Допомога студентам  у  придбанні  навичок  наукової  роботи  іноземною  мовою:  написання  тез, статей,  підготовка  публічних  виступів,  підготовка  до  участі  у  конкурсах  наукових  робіт, захистів дипломів іноземною мовою та олімпіад з іноземної мови.
 4. Поглиблене вивчення  студентами  методології  та  методики  наукових досліджень, академічної англійської.
 5. Обговорення актуальних  проблем  методології  та  методики  наукових  досліджень,  розширення загального і професійного світогляду студентів.
 6. Сприяння розвитку творчого потенціалу студентів усіх факультетів СумДУ, ІФСК зокрема; співпраця  керівників  гуртка  та  студентів  з  викладачами  з  інших  кафедр  та  розробка спільних проектів і наукових робіт.
 7. Організація та  проведення  студентських семінарів,  круглих  столів,  щорічної  студентської  конференції  іноземною  мовою  (секції  конференції  готують  та  ведуть  студенти наукового гуртка).

 

Наукове об’єднання 
“21st Century Education” 

Керівник: ст. викл. кафедри ін. мов,к. пед. н.  Плохута Тетяна Миколаївна

Наукове об’єднання “21st Century Education” успішно працює з 2015 року.  Під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри  іноземних мов Плохути Тетяни Миколаївни, студенти готуються до участі у  конкурсах наукових робіт за напрямком “ Інноваційна педагогіка”, досліджують інноваційні евристичні методи навчання та вивчення іноземних мов, ефективні методи організації та проведення проєктних робіт з англійської мови, опановують нові методи педагогічної діагностики навчальних досягнень, зокрема методи взаємо- та самооцінювання результатів самостійної пізнавально-творчої діяльності. Студенти об’єднання мають можливість підготуватися до участі у щорічних студентських конференціях Лінгвістичного навчально-методичного центру (ЛНМЦ) кафедри іноземних мов факультету ІФСК, “Перший крок у науку” факультету ЕлІТ та презентувати результати власного наукового фахового дослідження іноземною мовою. Також студенти готуються до участі у олімпіадах з англійської мови. 


Список у
часників (2022-2023 н.р.)

 1. Артюшкова Софія СергіївнаЖТ-21     
 2. Бутова Альона ВолодимирівнаЖТ-21  
 3. Гордієнко Вікторія Сергіївна ПЛ-21/1  
 4. Кривопишин Денис Олександрович ЖТ-21   
 5. Кудаковська Альона Леонідівна СР-21          
 6. Масько Ангеліна Сергіївна ПЛ-21/1    
 7. Міснік Вероніка Ігорівна ЖТ-21          
 8. Моргун Катерина Олегівна ЖТ-21      
 9. Мязін Олександр Олексійович ПЛ-21/1          
 10. Невесела Анастасія Валеріївна КД-21           
 11. Рубан Дарина Миколаївна ЖТ-21      
 12. Ситник Ангеліна Олександрівна СР-21        
 13. Сітак Любов Олександрівна ЖТ-21  
 14. Типтюк Юлія Антонівна ПЛ-21/2      

 

Наукове об’єднання

«Comparative Studies in Ukraine and Abroad».

Керівник – ст.викладач, канд. пед. наук, Козаченко Юлія Сергіївна.

 

Кількість  членів наукового  об’єднання на 2022/23 н.р.– 10 осіб. 

 1. Дерев’янко Тамара– Медінститут, Мцм – 103.
 2. Малишева Тетяна - Медінститут, Мцм – 103.
 3. Хисна Олена– Медінститут, Мцм – 101.
 4. Лисюк Світлана - Медінститут, Мцм – 101.
 5. Боровик Ірина – Медінститут, СМ-101.
 6. Негроєнко Вадим– Медінститут, Мцм-103.
 7. Дроздова Яніна– Медінститут, СМ – 005.
 8. Шаповал Тетяна– Медінститут, ЛС-804.
 9. Терновська Катерина – Медінститут, Мцм-805.
 10. Лобатюк Марія– Медінститут, Мцм-804.

 

Планування на 2022/23 н.р.

 1. Участь у конференції ЛНМЦ – Боровик Ірина, Негроєнко Вадим
 2. Участь у конференції «Перший крок у науку» - Малишева Тетяна
 3. Участь в студентській-науковій роботі – Лобатюк Марія.

 

Наукове об’єднання

«Cross Cultural Communication».

Керівник – ст.викладач, канд. філософ. наук, Мальована Ніна Володимирівна.

Кількість  членів наукового  об’єднання на 2022/23 н.р.– 10 осіб.

 1. Романенко Ярослав – Медінститут, Мцм – 204.
 2. Сергієнко Поліна - Медінститут, Мцм – 204.
 3. Панасовський Андрій– Медінститут, Мцм – 203.
 4. Пінчук Софія - Медінститут, Мцм – 204.
 5. Лагута Юлія — ЖТ -21.
 6. Велічко Настя - КС - 21.
 7. Таран Юлія – ФЕ -21.
 8. Калашник Дмитро — EC-21
 9. Федченко Діма – СУ- 21.
 10. Чубенко Роман  – Медінститут, Мцм-203.
 11. Васильєва Валерія — ПЛ 21/1

 

Планування на 2022/23 н.р.

 1. Участь у конференції ЛНМЦ.
 2. Участь у конференції «Перший крок у науку».

 

Наукове об’єднання

"Promising Directions in Scientific Development: Engineering, Medicine, Society."

  Керівник гуртка -  ст.викл. Гладченко О.Р.

 Кількість  членів наукового  об’єднання на 2022/23 н.р.– 11 осіб.

 1. Боруха Артем, гр.ІН-02
 2. Отич Михайло, гр.СР -11
 3. Ткаченко Настя, гр.СМ-905
 4. Горяйстов Едуард, гр.ЕП-11
 5. Кардашова Валерія, гр.ПЛ-11
 6. Білан Катерина, гр.ЖТ-11
 7. Зікратий Дмитро,гр.ІН-11
 8. Сема Андрій, гр.ЕС-91
 9. Федан Настя, гр.БС-11
 10. Проценко Ігор, гр.ІН-01
 11. Подоляк Ангеліна, ІН-02

 

 Планування на 2022-2023 р.р.:

 1. Організувати дослідження студентами перспективних напрямів розвитку науки за відповідними спеціальностями.
 2. Підготовка наукових робіт та презентацій до Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт
 3. Підготовка тез доповідей та презентацій на студентських наукових конференціях СумДУ "Перший крок у науку» та конференції ЛНМЦ “TO MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER."
 4. Тренінг з міжкультурної комунікації для спілкування з англомовними студентами та фахівцями.
 5. Організувати зустріч з фахівцем із США Паскалем Ерліхом з попереднім проведенням підготовчої роботи.
 6. Тренінги по роботі з текстами англійською мовою.

 

Звіт про діяльність наукових об’єднаннь за період 2021-22 н.р 

 1. Назва наукового об’єднання «Comparative studies in Ukraine and abroad». Керівник – Козаченко Юлія Сергіївна. Кількість членів наукового об’єднання, які працювали протягом звітного періоду – 10 осіб.

За звітний період було опубліковано 3 тезисів конференції:

- XVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов "То Маke the World Smarter and Safer" (Суми, 2022 р.) – Суми: Вид-во СумДУ, 2022. Lobatuik “Impact of stress on students’ educational process”, p. 93.

- XIII студентська конференція «Перший крок у науку» (Суми, 2022 р.) – Суми: Вид-во СумДУ, 2022.

- Т. Дерев’янко «Ліпосомні препарати сьогодення нанофармакології», ст.46-47.

- В.Негроєнко «Медицина, як фактор, що змінює світ», ст.55.

За звітний період було опубліковано 1 статтю:

Вплив стресу на навчальний процес студентів / Ю.С. Козаченко, М.Є.Лобатюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал . – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – Випуск 9-10. – 288-299.

Hауковий керівник студентки Лобатюк Марії, гр.Мцм-804, Медичний інститут, наукова студентська робота: "Вплив стресу на навчальний процес студентів», 27 сторінки (участь у 1-му турi Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень) , м.Суми, СумДУ. Зайнято 3 місце по університету.

 

 1. Науковий гурток “In the world of languages” (керівник доц. Дядечко А.М.) було створено на початку 2021-2022 навчального року.

До роботи гуртка було 10 студентів. Діяльність гуртка було скеровано за наступними  напрямками:

1 Надання студентам інформації загального характеру щодо функціонування глобальної мовної системи з боку керівника гуртка Дядечко А.М. через усні повідомлення та посилання на відповідні тематичні джерела для самостійного опрацювання.

2 Надання членам гуртка широкого тематичного переліку з мовної проблематики з метою їх індивідуального  визначення і вибору напрямку їх власних і спільних досліджень.

Було проведено два звітних засідання гуртка,  де було заслухано доповіді студентів, а саме 10.12.21 року свої досягнення представили наступні члени гуртка:

1 “New words we have created because of coronavirus” (Сокрута Анастасія, гр.ІТ-81)

2 “Origin of names and surnames” (Калініченко Андрій, ЕПм-01)

3 “Student slang” (Козачок Юлія, КБ-81)

4 “Advertising slogans” (Тімченко Аліна, КБ-81)

5 “Interesting facts about Harry Porter” (Долгов-Гордійчук Сергій, гр.ЕПм-01)

6 “Most popular Harry Porter quotes” (Алексенко Анастасія,гр.ІТ-81)

16 лютого 2022р.  члени гуртка Березін Олександр і Зоренко Артем з групи ІТ-12, ініціювали обговорення серед однолітків проблему вивчення іноземної мови шляхом використання комп’ютерних ігор.

Усю представлену під час усних доповідей тематику було відображено у вигляді  тез  у збірнику конференцій ЛНМЦ 2022р.

Інформацію про діяльність  гуртка постійно висвітлювалася на сайті кафедри іноземних мов та у соціальних мережах.

 1. Назва наукового об’єднання "Promising directions in scientific development: engineering, medicine, society.". Керівники – Гладченко О.Р., Курочкіна В.С. Кількість членів наукового об’єднання, які працювали протягом звітного періоду – 10 осіб.

За звітний період було опубліковано 8 тезисів конференції:

- XVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов "То Маke the World Smarter and Safer" (Суми, 2022 р.) – Суми: Вид-во СумДУ, 2022.

 1. Artem Borukha, Sumy State University, group IN-02, Oksana Gladchenko, Academic Supervisor. Top Innovations by Elon Musk. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів Лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов “To Make the World Smarter and Safer”– Суми : СумДУ, 2022. — c.5
 2. E.Horyaystov, Sumy State University, group EP-11, Oksana Gladchenko, Academic Supervisor. My Choice of the Profession of an IT Engineer. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів Лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов “To Make the World Smarter and Safer”– Суми : СумДУ, 2022. — c.11
 3. Valeriya Kardashova, Sumy State University, group PL-11, Oksana Gladchenko, A.Siryk Academic Supervisors. Eating Disorders. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів Лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов “To Make the World Smarter and Safer”– Суми : СумДУ, 2022. — c.53
 4. Anastasiya Tkachenko, Sumy State University, group SM-905, Oksana Gladchenko, Academic Supervisor. Caries in Children and Adults and the ways of its Prevention. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів Лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов “To Make the World Smarter and Safer”– Суми : СумДУ, 2022. — c.62
 5. Kateryna Bilan, Sumy State University, group ZHT-11, Oksana Gladchenko, A.Siryk, Academic Supervisors. The Image of Women in Media. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів Лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов “To Make the World Smarter and Safer”– Суми : СумДУ, 2022. — c.73
 6. M.Otych, Sumy State University, group SW-11, Oksana Gladchenko, Academic Supervisor. Manipulation of Connotation in the Information Space. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів Лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов “To Make the World Smarter and Safer”– Суми : СумДУ, 2022. — c.104

- XIII студентська конференція «Перший крок у науку» (Суми, 2022 р.) – Суми: Вид-во СумДУ, 2022.

 1. Protsenko J., Sumy State University, group IN-01, Oksana Gladchenko, Academic Supervisor. The Features of Design and Development of CRM Systems. «Перший крок в науку». Матеріали ХІІІ студентської конференції (Суми, 9-13 травня 2022 року).- с.128-129
 2. M.Otych, Sumy State University, group SW-11, Oksana Gladchenko, Academic Supervisor. Negative Connotation as a Manipulative Tool. «Перший крок в науку». Матеріали ХІІІ студентської конференції (Суми, 9-13 травня 2022 року).- с.320-321
 3. Наукове об’єднання “21 st  Century Education”  Керівник: старший викладач кафедри іноземних мов,к. пед. н. Плохута Тетяна  Миколаївна .

За звітний період було опубліковано 5 тез доповідей на XVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та викладачів Лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов “To Make the World Smarter and Safer”– Суми : СумДУ, 2022.

 1. USING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY TO MOTIVATE ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (Y. Kostenko – Sumy State University, group IN-11)
 2. WHY SHOULD A PROGRAMMER KNOW ENGLISH? (S. Masik – Sumy State University, group IT-12)
 3. ENERGY OUT OF «NOWHERE» (M.O. Burym – Sumy State University, group KM-91-1)
 4. USEFUL MODERN CAR SAFETY SYSTEMS (O. Korchmenko – Sumy State University, group IT-12)
 5. WHAT ARE PERSONAL BENEFITS OF FOREIGN LANGUAGES STUDYING? (O. Sobolieva – Sumy State University, group IN-13)
 6. Студентський науковий гурток «Сomparative Analysis of Innovations» / «Компаративний аналіз інновацій» (білінгвальна наукова діяльність студентів у галузі соціально-гуманітарних наук)

Керівники: старший викладач, к. пед. н. Міхно С.В. , старший викладач Золотова С. Г.

14 членів наукового об’єднання.Основні досягнення наукового гуртка, 2021 – 2022 навчальний рік:

 1. Організація та проведення щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів ЛНМЦ кафедри іноземних мов «To Make The World Smarter and Safer», проведення засідання гуртка з написання тез (LIVE STREAMING IS CHANGING THE WORD Andrii Nosenko, group PM-11, METAVERSE Anastasia Lysenko, group IT-11, SOFTWARE SYSTEM FOR ANALYZING THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES OF IT COMPANIES Vladyslav Bozhenko, group IT-11).
 2. Підготовка бакалаврських (магістерських) дипломних робіт англійською мовою (Карч М., Боженко В.): особливості та перспективи; заохочення та залучення студентів до захистів іноземною мовою.
 3. Проведення круглих столів з основ наукової діяльності та “Academic English”, озброєння студентів навичками академічного письма англійською.

Проведення засідань гуртка за темами:

 1. «Об’єктивне оцінювання результатів навчання, особливості використання взаємооцінювання та самооцінювання»;
 2. «Особливості навчання в умовах пандемії COVID-19»;
 3. «English as a Global Language»;
 4. «Social Challenges in the Modern World».

 

2020 -2021 н.р.
Студентський науковий гурток
«Сomparative Analysis of Innovations» / «Компаративний аналіз інновацій»
(білінгвальна наукова діяльність студентів у галузі соціально-гуманітарних наук)

Керівники:

 • старший викладач, к. пед. н. Міхно С.В. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)
 • старший викладач Золотова С. Г. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Мета і завдання студентського наукового гуртка:

 1. Виявлення найбільш здібних і талановитих студентів, схильних до науково-дослідної самостійної діяльності у галузі соціально-гуманітарних наук.
 2. Залучення студентів до науково-дослідної діяльності у вигляді участі у науково-практичних конференціях та конкурсах наукових робіт іноземною мовою.
 3. Допомога студентам  у  придбанні  навичок  наукової  роботи  іноземною  мовою:  написання  тез, статей,  підготовка  публічних  виступів,  підготовка  до  участі  у  конкурсах  наукових  робіт, захистів дипломів іноземною мовою та олімпіад з іноземної мови.
 4. Поглиблене вивчення  студентами  методології  та  методики  наукових досліджень, академічної англійської.
 5. Обговорення актуальних  проблем  методології  та  методики  наукових  досліджень,  розширення загального і професійного світогляду студентів.
 6. Сприяння розвитку творчого потенціалу студентів усіх факультетів СумДУ, ІФСК зокрема; співпраця  керівників  гуртка  та  студентів  з  викладачами  з  інших  кафедр  та  розробка спільних проектів і наукових робіт.
 7. Організація та  проведення  студентських семінарів,  круглих  столів,  щорічної  студентської  конференції  іноземною  мовою  (секції  конференції  готують  у  ведуть  студенти наукового гуртка).

Основні досягнення наукового гуртка, зокрема за 2020 – 2021 навчальний рік:

 1. публікація тез конференцій та участь у науково-практичних конференціях (2021 рік – три вузівських конференції, 7 студентів);

2 призові місця у I турі наукових робіт з «Педагогічної та вікової  психології»,  «Соціолінгвістики», конкурсі  іноземною  мовою:  «Соціологічні науки»  та  «Політологічні науки» (2021 рік - призове третє місце на конкурсі наукових із Соціології у I турі – Глеба Денис);

 1. Призові місця з найкращою доповіддю на конференції «Перший крок у науці», 2021 - третє місце – Глеба Денис.
 2. 4. Члени наукового гуртка разом з керівниками організовують  та  проводять  щорічну  всеукраїнську  науково-практичну  конференцію  студентів,  аспірантів  та  викладачів  ЛНМЦ кафедри іноземних мов.
 3. Грудень 2020 - засідання об'єднання з проведенням онлайн дискурсу “600 languages as the way of exchanging information in the History of Humankind. The domination  of English on the Internet”. 21 травня 2021р. - черговий круглий стіл (онлайн засідання студентського наукового гуртка) на тему “English as a Global language”. Обговорення точилося навколо питань: What is a global language? What makes a global language? Why do we need a global Language? (Аліна Шелест, Едуард Брижко, Анаствсія Сокрута, Артем Гребеник, Владислав Макошенець, Діма Молчанов, Денис Глеба, Анастасія Комісар).

План роботи на 2021-2022 навчальний рік:

 1. Організація та  проведення  щорічної  всеукраїнської  науково-практичної  конференції  студентів, аспірантів та викладачів ЛНМЦ кафедри іноземних мов, складання збірки тез, підготовка студентів до керівництва секціями конференції.
 2. Підготовка до участі та участь у студентських науково-практичних конференціях «Перший крок у  науку  (Суми)»,  «Соціально-гуманітарні  аспекти  розвитку  сучасного  суспільства (Суми)» та інших, пошук можливості участі у конференціях поза межами міста Суми.
 3. Підготовка та участь у олімпіадах з англійської та латинської мов.
 4. Проведення круглих  столів  з  основ  наукової  діяльності  та  “Academic  English”, озброєння студентів навичками академічного письма англійською.
 5. Проведення засідань гуртка за темами:
 • «Об’єктивне оцінювання  результатів  навчання  науково-педагогічними  працівниками: звернення до інноваційних методів оцінювання англійської спеціального вжитку (ESP), а саме peer assessment та самооцінювання»,
 • «Надання студентам достовірної інформації про результати їх навчальної діяльності»,
 • «Можливості навчальної  платформи  MIX  СумДУ  (mix.sumdu.eud.ua)  у  вивченні іноземних мов».
 • «Особливості навчання в умовах пандемії COVID-19».
 • «English as a Global Language».
 • «Social Challenges in the Modern World».

Члени наукового об'єднання

 • Глеба Денис ІН-02
 • Усенко Влад ІТ-02
 • Захарова Анна ІТ-01
 • Шимко Євген ІНм.-01н
 • Аксючиц Аліна ІТ-01
 • Сизик Аліна ІН-81
 • Петренко Арсеній, ЕП-11
 • Гуденко Артур, ПМ-11
 • Челноков Іван, ПМ-11
 • Лисенко Анастасія, ЕС-11
 • Циганкова Анастасія, ЕП-11Студентський науковий гурток
"Promising directions in scientific development: engineering, medicine, society."

 
Керівники:

Контактна інформація керівників гуртка (електронна пошта):

Гладченко Оксана Робертівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Курочкіна Вікторія Семенівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Основна діяльність гуртка
спрямована на дослідження студентами перспективних напрямів наукового розвитку із своїх спеціальностей з використанням англомовних джерел; розвиток навичок спілкування англійською між собою та з носіями мови; підготовка до участі у конференціях та інших наукових заходах.

Основні здобутки:

Євлаш Марія- факультет Еліт, група ІН-02- участь та доповіді на студентських наукових конференціях «Перший крок в науку» та конференції ЛНМЦ «MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER". Отримала грамоту ЛНМЦ за активну участь у конференції.

Подоляк Ангеліна, факультет Еліт, група ІН-02 - участь та доповіді на студентських наукових конференціях «Перший крок в науку» та конференції ЛНМЦ «MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER". Отримала грамоту ЛНМЦ за активну участь у конференції.

Боруха Артем, факультет Еліт, група ІН-02 - участь у студентській науковій конференції «Перший крок в науку», публікація тез доповіді.

Ушкалова Євгенія,факультет ІФСК, група  СР-01 участь та доповідь на конференції ЛНМЦ “TO MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER." Отримала грамоту ЛНМЦ за активну участь у конференції.

Агеєнко Яна Костянтинівна, факультет ІФСК, група  СР-01 участь у конференції ЛНМЦ “TO MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER."

Соловей Євген, факультет ЕлІТ, група IH-01 - участь та доповідь на конференції ЛНМЦ “TO MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER." Отримав грамоту ЛНМЦ за активну участь у конференції.

Шульга Анастасія, Медичний інститут СумДУ, група МЦ.м-806 - участь та доповідь на конференції ЛНМЦ ‘TO MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER." Отримала грамоту ЛНМЦ за активну участь у конференції.

Сумцова Катерина, Медичний інститут СумДУ, МЦ.м-803 - участь та доповідь на конференції ЛНМЦ “TO MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER." Отримала грамоту ЛНМЦ за активну участь у конференції.

Топоров Андрій Сергійович, факультет ЕЛІТ, група IH-01 - участь та доповідь на конференції ЛНМЦ “ TO MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER." Отримав грамоту ЛНМЦ за активну участь у конференції

 Члени гуртка:

 1. Соловей Євген, факультет ЕлІТ, група IH-01
 2. Шульга Анастасія, Медичний інститут СумДУ, група МЦ.м-806
 3. Сумцова Катерина, Медичний інститут СумДУ, МЦ.м-803
 4. Топоров Андрій, факультет ЕЛІТ, група IH-01
 5. Євлаш Марія, факультет ЕЛІТ, група ІН-02
 6. Подоляк Ангеліна, факультет ЕЛІТ, група ІН-02
 7. Боруха Артем, факультет ЕЛІТ, група ІН-02
 8. Ушкалова Євгенія, факультет ІФСК, група СР-01
 9. Агеєнко Яна, факультет ІФСК, група СР-01

Наші плани:

 1. Організувати дослідження студентами перспективних напрямів розвитку науки за відповідними спеціальностями.
 2. Підготовка наукових робіт та презентацій до Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт
 3. Підготовка тез доповідей та презентацій на студентських наукових конференціях СумДУ "Перший крок у науку» та конференції ЛНМЦ “TO MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER."
 4. Тренінг з міжкультурної комунікації для спілкування з англомовними студентами та фахівцями.
 5. Організувати зустріч з фахівцем із США з попереднім проведенням підготовчої роботи.
 6. Провести захід з профорієнтаційної роботи та стажування за кордоном на базі Сумської обласної наукової бібліотеки ім. Н. Крупської.
 7. Тренінги по роботі з текстами на англійській мові.

СЕРТИФІКАТИ:

 

Науковий гурток
«Cross-Cultural Communication»
(«Міжкультурні комунікації »)

Керівник – ст. викл. кафедри іноземних мов, к.ф.н. Мальована Ніна Володимирівна

Контактна інформація керівника гуртка (електронна пошта, номер телефону): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., 0664848458

Члени гуртка :

 1. М.Домашенко, гр. Мцм – 901
 2. Власенко Юлія МЦ.м–002
 3. Кривогуз Альона МЦ.м–002
 4. Запека Катя МЦ.м–001
 5. Хрін Діана МЦ.м–002
 6. Сіробаба Аліна Ср-11
 7. Снагощенко Інна ЖТ-12
 8. Ткаченко Сніжана ПЛ-11
 9. Гутник Родіон ПЛ-11
 10. Єфіменко Ліна ЖТ-12
 11. Маслакова Настя Ср-11
 12. Юсюк Андрій Ф -81 А

Специфіка діяльності гуртка.

Комунікація є важливим чинником існування суспільства, оскільки суспільства без спілкування немає. Комунікативний процес - це взаємодія між різними суб'єктами комунікації, при якому здійснюється обмін інформацією. Він включає динамічну зміну етапів формування, передавання, приймання, розшифрування і використання інформації в обох напрямках привзаємодії комунікантів. Ми живемо у світі комунікації, де більшість свого часу людина витрачає на спілкування. Дослідження показали, що близько 70% часу індивідуума припадає на комунікацію: людина пише, читає, говорить, слухає. Жодна людина чи група людей не може існувати без комунікації. Тільки комунікація забезпечує передачу інформації та ідей.

Чим на сьогодні займається гурток та плани на майбутнє.

 1. Підготовкою наукових робіт та презентацій до Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт.
 2. Підготовкою тез та доповідей до All Ukrainian scientific Practical Students’, Postgraduates’, and Instructors’ Conference of Language Centre of Foreign Languages Department “TO MAKE THE WORLD SMARTER AND SAFER” .
 3. Підготовкою тез та доповідей до наукової студентської конференції “ Перший крок у науку’’.
 4. Пiдготовкою до І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови.
 5. Підготовкою написання наукових студентських робіт як українською так і іноземною мовою для участі в Iму Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт.

Головні здобутки гуртка за 2020/21 pp., перемоги чи призові місця в конкурсах, які були виборені завдяки особистим інтелектуальним зусиллям минулих учасників гуртка.

1.Oпубліковані тези в співавторстві з  Расенко К., гр. МцМ-901 : «The Affect of Professional Teacher’s Burnout Syndrome». Матеріали III-ї  Міжнародної наукової конференції « Освіта і наука у мінливому світі : проблеми та перспективи розвитку» Частина І (Дніпро, 26-27 березня 2021р.). –Дніпро: Вид-во ДНУ ім. Олеся Гончара, 2021 – с. 313-318.

Сертифікат С21№00033, 16 годин.

Опубліковані тези за авторством студентів під науковим керівництвом викладача: XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов "То Маke the World Smarter and Safer" (Суми, 31березня 2021– Суми: Вид-во СумДУ, 2021

 1. М.Сурган, гр. ЖТ-001/ 2 “ Ukrainian Cultural Aspects” , p.84
 2. О.Заведенко “ The Role of the Newspaper in Ukraine”, pp. 85-87
 3. XIІ студентська конференція «Перший крок у науку», секція « Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної медицини» . (Суми, 18-19 березня 2021 р.)
 4. Науковий керівник переможниці конкурсу  М.Домашенко, гр.Мцм – 901, "How Our Diet Affects Our Mental Health", диплом II ступеня.

Опубліковані тези за авторством студентів під науковим керівництвом викладача:

 1. М.Домашенко, гр. Мцм – 901 "How Our Diet Affects Our Mental Health ", p.59, 60 .
 2. О. Бірін, гр. Мцм – 901 " Brain Fatigue- Death to Human’s Heart ", pp.24, 25.
 3. А.Белабді , гр.Мцм – 005 "SARS-COV-2 as a Respiratory Disease That Infects Neurons", p. 19.
 4. І.Зозуля, гр.Мцм – 901"Burnout Syndrome as a Psychological Phenomenon", pp.35, 36.
 5. К.Расенко , гр.Мцм – 901 “Features of Manifestation of Professional Burnout Syndrome” ", pp.38,39.
 6. Захист бакалаврських дипломних робіт студентів  гр. ЕП-71 та гр. СУ- 71, ЕЛІТ: Козіна І. та Шоломій Л.
 7. Hауковий керівник студентки Павлів О., гр. – ПР -01, ІФСК, наукова студентська робота з «Філології»: «Утворення та функціонування неологізмів-запозичень у сучасній англ.мові», Шифр – «неологізми», 28 сторінки (участь у 1-му турi Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень, м. Суми, СумДУ.

 

Наукове об’єднання 
“21st Century Education” 

Керівник: 

старший викладач кафедри іноземних мов,
к. пед. н. Плохута Тетяна  Миколаївна 
Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Наукове об’єднання “21st Century Education” успішно працює з 2015 року.  Під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри  іноземних мов Плохути Тетяни Миколаївни, студенти готуються до участі у  конкурсах наукових робіт за напрямком “ Інноваційна педагогіка”, досліджують інноваційні евристичні методи навчання та вивчення іноземних мов, ефективні методи організації та проведення проєктних робіт з англійської мови, опановують нові методи педагогічної діагностики навчальних досягнень, зокрема методи взаємо- та самооцінювання результатів самостійної пізнавально-творчої діяльності. Студенти об’єднання мають можливість підготуватися до участі у щорічних студентських конференціях Лінгвістичного навчально-методичного центру (ЛНМЦ) кафедри іноземних мовБ факультету ІФСК, “Перший крок у науку” факультету ЕлІТ та презентувати результати власного наукового фахового дослідження іноземною мовою. Також студенти готуються до участі у олімпіадах з англійської мови. 


Список учасників (2021-2022 н.р.)

 1. Котляр Таїсія гр. ЖТ-11
 2. Сабчук Анастасія гр. ЖТ-11
 3. Кизим Анастасія гр. ЖТ-11
 4. Дорош Ірина гр. ПЛ-11
 5. Прибилєв Захар гр. ЖТ-12
 6. Авраменко Ганна гр. СР-11
 7. Гладенко Марія гр. КД-11
 8. Логвиненко Катя гр. ПМ-11
 9. Матьякубова Влада гр. ПМ-11
 10. Костенко Яна гр. ІН-11

Досягнення за 2020/ 21 рр.

 1. Керівництво студентом, який здобув призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Освітні, педагогічні науки», III місце, студентка групи ІН-01 факультету ЕлІТ Науменко В. (2021р.).
 2. Підготовка студента групи ІН-01 Рибалко Б. до участі у студентській конференції ЕлІТ «Перший крок у науку». Опубліковано тези доповіді (2021р.).

 

Науковий гурток
“In the world of languages”

Керівник – кандидат філол. наук, доцент Дядечко А.М.
Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Цілі і завдання

 1. Виявити студентів, зацікавлених у підвищенні рівня власної  мовної освіти.
 2. Надати членам гуртка інформацію щодо  глобального мовного устрою, його сучасних трендів, ролі і функцій мови як основного інструмента комунікації.
 3. Надати членам гуртка свободу і можливість визначитися з тематикою власних мовних досліджень, максимально пов’язаною з їх повсякденним життям та з урахуванням їх особистих вподобань та пріоритетів.
 4. Вдосконалювати комунікативні англомовні навички, підвищувати рівень загальної філологічної освіти.
 5. Розвивати творчі та дослідницькі навички студентів.
 6. Залучати членів гуртка до участі в англомовних заходах кафедри іноземних мов, факультету ІФСК та СумДУ (конференція ЛНМЦ, квітнева наукова конференція ІФСК, захист випускових робіт англійською мовою).

Основні напрямки діяльності у 2021-2022 навчальному році:

 1. Надати студентам інформацію загального характеру щодо функціювання глобальної мовної системи.
 2. Визначитися з проблематикою власних індивідуальних і спільних досліджень студентів.
 3. Регулярно доповідати про результати досліджень під час засідань гуртка(круглі столи, дискусії, бесіди).
 4. Опублікувати тези з результатами досліджень у збірниках конференцій ЛНМЦ та квітневій конференції ІФСК.
 5. Підготувати доповіді  для участі у вказаних конференціях.
 6. Роботу гуртка висвітлювати на сайті кафедри іноземних мов, у соціальних мережах.

Члени гуртка

 1. Березін Олександр  ІТ-12
 2. Зоренко Артем ІТ-12
 3. Кобзар Олександр ЕС-11
 4. Набойченко Ярослав КБ-11
 5. Козачок Юлія КБ-81
 6. Тімченко Аліна КБ-81
 7. Долгов-Гордійчук Сергій ЕПм-01
 8. Калініченко Андрій ЕПм-01
 9. Алексенко Анастасія ІТ-81
 10. Сокрута Анастасія ІТ-81

 

Comparative studies in Ukraine and abroad

Керівник – ст.викладач, канд. пед. наук, Козаченко Юлія Сергіївна.

Кількість  членів наукового  об’єднання – 10 осіб.

 1. Дерев’янко Тамара– Медінститут, Мцм – 103.
 2. Малишева Тетяна - Медінститут, Мцм – 103.
 3. Хисна Олена– Медінститут, Мцм – 101.
 4. Лисюк Світлана - Медінститут, Мцм – 101.
 5. Боровик Ірина – Медінститут, СМ-101.
 6. Міллер Анастасія– Медінститут, СМ-003.
 7. Дроздова Яніна– Медінститут, СМ – 005.
 8. Шаповал Тетяна– Медінститут, ЛС-804.
 9. Терновська Катерина – Медінститут, Мцм-805.
 10. Лобатюк Марія– Медінститут, Мцм-804.

 Досягнення за 2020/ 21 рр.

 1. За 2020/21рр. було подано дві роботи на конкурс студентських наукових робіт під науковим керівництвом, секція «Загальна та вікова психологія»:
  - студентка Лобатюк Марія, гр.Мцм-804, Медичний інститут, наукова студентська робота: "Вплив залежності від гаджетів на здоров’я людини», 27 ст. (участь у 1-му турi Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень , м.Суми, СумДУ;
  - студентка Міллер Анастасія, гр.СМ-003, Медичний інститут, наукова студентська робота: "Вплив стресу на травну систему людини», 26 ст. (участь у 1-му турi Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень , м. Суми, СумДУ.

 2. За  2020/21рр.   було опубліковано 1 тези конференції:
  - XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов "То Маke the World Smarter and Safer" – Суми: Вид-во СумДУ, 2021 Kulikov “Reduction of hydraulic losses in a piston pump”, pp. 4-5.

 

Звіт про роботу студентських наукових об’єднань за 2020/21 н.р.

Звіт про проведення XV Всеукраїнської конференції Лінгвістичного навчально-методичного центру для студентів, аспірантів та викладачів (2021)

«Перший крок у науку 2021». Список учасників та призери

План роботи студентських наукових об'єднань на 2020-2021 рр.

Захист дипломів іноземною мовою 2020

Список наукових робіт студентів 2019-2020 р.р. 

Учасники II туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 2018

Результати I туру олімпіад 2019-2020 р.р.

Захист дипломів іноземною мовою.  У 2019 році було захищено 15 дипломів англійською мовою: бакалаври: ФЕМ - 1, ЕлІТ - 6, ІФСК- 3; магістри: ТеСЕТ - 1, ЕлІТ - 4.

 

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, Головний корпус (Г1202)

Телефон: (0542) 68-77-87

E-mail: [email protected]

Web: https://kim.sumdu.edu.ua/uk/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.