Науково-дослідна робота другої половини дня:

№ держреєстрації 0117U005235 – «Глобальна англійська мова як засіб міжкультурної та професійної комунікації» (2017–2022 рр.). Керівник теми - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Плохута Т. М. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Проєкт передбачає досдідження лексико-граматичних особливостей англійської мови при її використанні як засобу міжкультурної комунікації в академічному та професійному середовищах, а також можливостей використання концепцій "базового словника", "базової граматики", "контрольованої / корпоративної мови" при навчанні студентів та аспірантів.

Номер державної реєстрації 0116u000932 – «Методологія та методика формування мовленнєвих компетенцій у навчанні та оцінюванні іноземних мов: лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний аспекти» (2016-2021 рр.). Керівник теми – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Гнаповська Л. В. – mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

№  держреєстрації 0121U110475 – "Лінгвосинергетичні дослідження англомовних концептів" (04.2021 - 12.2026). У рамках цієї тематики працюють викладачі кафедри та аспіранти завідувачки кафедри докт. філол. наук, доц. Наталії Таценко - Лілія Молгамова та Віталій Степанов. 24.06.2021 Віталій Степанов успішно захистив кандидатську дисертацію у Разовій вченій раді Запорізького національного університету на тему "Лінгвосинергетичний аспект концепту ПОЛІТИКА в сучасному американському англомовному дискурсі". Дисертація присвячена всебічному аналізу концепту ПОЛІТИКА, вербалізованого засобами сучасного американського варіанта англійської мови.

Останні захисти кандидатських дисертацій:

2022р. Захистила кандидатську дисертацію та отримала вчений ступінь «Доктор філософії» за спеціальністю 061 Журналістика викл. Руденко Н. В.

2020р. Захистила кандидатську дисертацію та отримала вчений ступінь кандидата педагогічних наук викл. Нефедченко О. І.

2018р. Захистили кандидатську дисертацію та отримали вчений ступінь кандидата педагогічних наук викл. Симоненко Н.О. та Міхно С.В.

2017р. Викладач Алексахіна Т.О.  захистила кандидатську  дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата філологічних  наук.

2016р. Три викладачі, Зайцева І.О, Усенко Н.М., Козаченко Ю.С., захистили кандидатські  дисертації та отримали науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

2014р. Захистила кандидатську дисертацію та отримала вчений ступінь кандидата педагогічних наук викл. Плохута Т.М.

Госпдоговірні науково-дослідні роботи:

ДОГОВІР № 54.15-01.18.СП на надання науково-технічних послуг від 25.05.2018 р. (2 000,00 грн., наук.кер. Н.Г.Горобченко)

ДОГОВІР № 54.15-2019.СП/01 на надання науково-технічних послуг від 13.05.2019 р. (2 320,00 грн., наук.кер. Н.М. Усенко)

Договір 54.15-01.15/16.СП 2015 р. (обсяг – 6 000 грн., наук.кер. Г.І. Литвиненко)

Договір 54.15-2020.СП/01 на надання науково-технічних послуг від 14.09.2020 р. на 2020 р. за темою «Аналіз моделі лінгвістичного дослідження у розрізі іншомовного рекламного контенту» (обсяг – 3500 грн., замовник Сердюк С. М).

Договір 54.15-2020.СП/02 на надання науково-технічних послуг від 25.11.2020 р. на 2020-2021 рр. за темою «Підвищення ефективності іншомовного рекламного контенту за рахунок використання певних лінгвістичних моделей» (обсяг – 3500 грн., замовник Таран Л. О).

Договір  № 54.15-2021.СП/01   на надання науково- технічних послуг від 25.03.2021р. Тема «Переклад науково- інформаційних матеріалів рекламного контенту» (обсяг – 2100 грн., наук керівник Мальована Н.В.).

Договір № 54.15-2021.СП/02 на надання науково-технічних послуг від  01.10.2021 р. на 2021 рр. (обсяг – 2000 грн., науковий керівник доц. Козловська Г. Б.).

Договір №54.15-2022.СП/01 від 03.01.2022р. на надання науково-технічних послуг за темою «Підвищення ефективності іншомовного рекламного контенту за рахунок використання певних лінгвістичних моделей» (обсяг –  3500 грн., науковий керівник – докт. філол. наук, проф., зав. каф. іноземних мов Н.В. Таценко).


Наукові доробки викладачів кафедри іноземних мов за 2022 р. : 

За 2022 календарний рік викладацьким складом кафедри опубліковано 95 наукових  праць, зокрема: 6 публікацій, що обраховуються базами даних Scopus (4), WoS (2),  38 статей, з яких 19 опубліковано у фахових виданнях України, 8 – за кордоном та 2 статті з іноземними партнерами, а також 3 статті у співавторстві зі студентами,  2  навчально-методичних посібника,  2 розділи у колективних монографіях, 7 методичних вказівок, 47 тез  доповідей, з яких 5 опубліковано за кордоном, 24 тези доповідей опубліковано у співавторстві зі студентами.


Індивідуальні досягнення викладачів  


Проф. Н.В. Таценко є членом редколегії фахових журналів категорії Б «Філологічні трактати» (ISSN 2077-804X) та «Вісник Запорізького національного університету» (ISSN 2414-9594).
І.В. Ляшенко є рецензентом наукових журналів, що обраховуються базами даних Scopus та Web of Science: “International Journal of Learning, Teaching and Educational Research” (Scopus), “Language Teaching Research” (Scopus and WoS), “International Journal for Research in Vocational Education and Training” (Scopus); є членом редколегії фахового журналу категорії Б «Філологічні трактати» (ISSN 2077-804X).
Доц. Гнаповська Л.В.є членом редколегії фахового журналу категорії Б «Філологічні трактати» (ISSN 2077-804X).

Грантова діяльність

У 2022 р. викладач Руденко Н.В. брала участь у міжнародному грантовому проекті «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм») – проєкт ЄС ЕРАЗМУС+, № 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP.
Доцент Л.В. Гнаповська виконала індивідуальний грант (сума гранту 1115 євро) - програму академічної мобільності у формі підвищення кваліфікації в рамках участі у навчальному візиті “CLIL at work” до Педагогічного університету Гейдельберга, Німеччина, з 07 листопада по 11 листопада 2022 р. Захід організовано в рамках проєкту Erasmus+ KA2 “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration / MultiEd”.
Ст. викл. Міхно С.В. у жовтні 2022 року оформила дві грантові картки на онлайн курси від UDEMY business (San Fransico, USA): “Outcome based education (OBE) and academic quality assurance” (обсяг фінансування - 3357 грн. 11 коп.) та “Successful negotiating skills: master your negotiating skills” (обсяг фінансування - 3554 грн. 60 коп.)
Ст. викл. Мальована Н.В. виконала індивідуальний грант з 23.10 по 28.10 “Європейські стратегії для Дунайського регіону. Культурна спадщина” міжнародна конференція та підвищення кваліфікації при Європейській Дунайській академії, м.Ульм, Німеччина. (обсяг фінансування - 713 євро 80 центів). Отримано сертифікат. 3 кредити.
Ст. викл. Cушко.Безденежних М.Г. виконала індивідуальний грант з 26.06.22 по 02.07.22 “Filmstadt Berlin / Кіномісто Берлін”, підвищення кваліфікації від Гете-Інститут Україна в м. Берлін, Німеччина (обсяг фінансування - 3 107 євро). Отримано свідоцтво про участь (40 акад.годин).

Доц. Р.В. Миленкова виконувала грант Fulbright Program in Ukraine / Програми імені Фулбрайта в Україні на дослідження в Університеті Пенсильванії з 15.09.2021 р. по 15.07.2022 р. (обсяг фінансування 20000 доларів США).

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, Головний корпус (Г1202)

Телефон: (0542) 68-77-87

E-mail: [email protected]

Web: https://kim.sumdu.edu.ua/uk/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.