Завідувачка кафедри – докторка філологічних наук, професорка Таценко Наталія Віталіївна

Кафедра іноземних мов є загальноосвітньою кафедрою, яка входить до складу факультету ІФСК та забезпечує навчальний процес на всіх факультетах за всіма формами навчання (денною, заочною, дистанційною). Кафедра викладає такі іноземні мови як англійська, німецька, французька студентам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр», а також аспірантам та слухачам різних форм підвищення кваліфікації. Окрім того, кафедра забезпечує підготовку студентів медичного факультету з латинської мови та медичної термінології.

Всього кафедрою ведеться біля 50 курсів різного рівня та різної спрямованості. Обсяг навчальних доручень забезпечується колективом, який складається з 23 викладачів – 1 професорки, 6  доценток, 10 старших викладачок, 3 викладачок та 3 асистенток, з яких 17 (74%) мають наукові ступені та вчені звання.

Кафедра приділяє велику увагу оптимізації та інтенсифікації навчального процесу за рахунок якомога ширшого використання інноваційних технологій, наукового підходу до оптимізації навчання іноземних мов, активізації позааудиторної роботи зі студентами, використання новітніх високоякісних навчально-методичних матеріалів, комунікативної та професійної спрямованості всього навчального процесу.

У розпорядженні викладачів та студентів комп’ютерні класи, аудиторії, оснащені мультимедійним обладнанням; методичний кабінет з великою кількістю навчальних посібників, аудіо та відео матеріалів, словників.

При кафедрі працює Лінгвістичний навчально-методичний центр, який надає додаткові платні послуги з вивчення іноземних мов, а також методичну допомогу викладачам.

Пошук нових форм навчальної роботи, перетворення навчального процесу в плідну співпрацю  викладачів кафедри зі студентами, аспірантами та колегами з інших кафедр університету - це сенс нашої професійної діяльності.

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, Головний корпус (Г1202)

Телефон: (0542) 68-77-87

E-mail: [email protected]

Web: https://kim.sumdu.edu.ua/uk/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.