Кафедру іноземних мов було створено 24 серпня 1968 року, вона зростала і формувалася разом з навчальним закладом в цілому, пройшовши доволі складний, але плідний шлях.

До 24 серпня 1968 року, коли було створено кафедру, викладання іноземних мов проводила відповідна секція при кафедрі загальнонаукових дисциплін. Першим штатним викладачем у 1960 році став Лукашенко І. Г., якого і було обрано першим завідувачем кафедри. Саме він заклав фундамент матеріальної бази кафедри. Серед перших штатних викладачів кафедри були Тарасова Н. Я., Юрченко (Лугова) М. В., Цюхова І. Д., Нечипоренко І. С.,  Дворниченко І. О., а пізніше – Заховаєва І. К. та Бербега В. А.

У 1974 році Лукашенко І. Г.  захистив дисертацію на здобуття вченого звання кандидата педагогічних наук. Темою дисертації було використання технічних засобів навчання іноземних мов. У тому ж році було проведено першу міжвузівську науково-методичну конференцію, присвячену питанням організації самостійної роботи студентів при вивченні іноземних мов. Під керівництвом зав. кафедри у цей період виконувалась госпдоговірна робота за замовленням СКБ заводу імені М. В. Фрунзе.

У 1975 році завідувачем кафедри став Бербега В. А.  У цей час кафедра тісно співпрацювала з відповідною базовою кафедрою Харківського політехнічного інституту.  З 1979 року, коли кафедра почала поповнюватися молодими викладачами (Литвиненко Г. І., Ярмак Л. П., Курило Г. В.), помітно активізувалися науково-дослідна та методична робота, багато уваги приділялось розробці та виданню науково-методичних матеріалів для студентів.

З 1987 року на чолі кафедри стала кандидат філологічних наук Войтковська Л. С. При ній, зокрема, було налагоджено тісну співпрацю із Всесоюзним Центром Перекладів та виконувались роботи на замовлення ВНДІ Компрессормаш зі створення галузевих термінологічних словників. У цей же період кафедра почала активізувати поза аудиторну роботу зі студентами. Для кращих студентів почали створюватися факультативні групи для поглибленого вивчення іноземних мов.

З 1991 по 2020 року кафедру очолювала доцент Литвиненко Г. І. Велика увага приділялася технічному та методичному забезпеченню навчального процесу. Завдяки двом грантам Фонду «Відродження» кафедра отримала лінгафонний кабінет на 8 місць та сучасні професійні навчальні посібники з англійської мови з аудіо та відео підтримкою. 

З 2020 року кафедру очолює д-р філол.наук Таценко Н. В. 

Навчальна діяльність кафедри тісно поєднується з науково-методичною та науково-дослідною, яка націлена на оптимізацію процесу викладання іноземних мов на основі вивчення особливостей мови спеціальної технічної літератури, застосування комп’ютерної техніки та інших технічних засобів навчання. Кафедра активно співпрацює з такими неурядовими організаціями, як фонд «Відродження», міжнародна рада наукових обмінів (IREX), професійною Асоціацією викладачів англійської мови як другої базової (TESOL), Корпусом Миру США. З 1993 року протягом майже десяти років  на кафедрі працюють викладачами громадяни США, для яких англійська мова є рідною. Кафедра також зміцнюється за рахунок притоку кваліфікованих викладачів, які пройшли стажування у США, Великій Британії та інших європейських країнах. Завдяки чисельним науково-методичним та практичним напрацюванням колективу кафедри у 1995 році було відкрито спеціальність «Технічний переклад» та здійснено перший набір за цією спеціальністю.

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, Головний корпус (Г1202)

Телефон: (0542) 68-77-87

E-mail: [email protected]

Web: https://kim.sumdu.edu.ua/uk/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.