Кафедра іноземних мов, спільно з кафедрою германської філології, провела міжкафедральний науковий семінар «Сучасні вектори лінгвістичних досліджень: когнітивна лінгвосинергетика». Доповідачем виступила Таценко Наталія Віталіївна, докт. філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов СумДУ, яка висвітлила здобутки, перспективи та виклики сучасної лінгвістики, зокрема, в парадигмі когнітивної лінгвосинергетики.

Учасники семінару дослідили передумови виникнення цього нового напряму лінгвістики, торкнулися історії синергетики, лінгвосинергетики та когнітивної лінгвістики. Крім того, доповідачка залучила слухачів до всебічного аналізу концепту ЕМПАТІЯ, вербалізованого в сучасному англомовному дискурсі. Серед обговорюваних проблем також мали місце питання укладання та переукладання тлумачних словників, автори яких повинні реагувати на зміни в суспільстві та відповідно оновлювати контент лексикографічних видань.

Ознайомитись з презентацією семінару

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.