Вітаємо з перемогою у конкурсі педагогічних інновацій СумДУ 2019 наших колег Галину Литвиненко та Світлану Золотову!!!

У номінаціі "Навчання впродовж життя, післядипломна освіта та підвищення кваліфікаціі" вони посіли почесне третє місце з розробкою "Впровадження позааудиторних заходів іноземною мовою за участі аспірантів та викладачів як складова післядипломної освіти". Пишаємося нашими лідерами.

Сутність конкурсного проєкту:
 
Останнім часом потреба в реальному спілкуванні іноземною мовою, особливо англійською, значно зросла, що призвело до пошуків таких методик, які поєднували б навчання системі мови з навчанням спілкуванню цією мовою. Цьому сприяло також зростання кількості іноземних студентів, які навчаються англійською мовою, та поширення міжнародних обмінів. Вирішити ці проблеми виключно за рахунок аудиторних занять виявилося неможливим. Потрібен був додатковий ресурс часу. В якості такого ресурсу для дорослої аудиторії (викладачі та аспіранти) було запропоновано деякі види позааудиторної роботи, а саме: щорічні всеукраїнські міжвузівські конференції Лінгвістичного навчально-методичного центру, дискусійні клуби, які проводяться в тому числі і носіями мови, та круглі столи з різноманітними презентаціями. Такий підхід дозволяє об'єднати роботу над змістом (набуття професійних компетентностей) з набуттям мовних та мовленнєвих компетентностей в умовах реальної іншомовної ситуації. Запропонована система може бути умовно названа комунікативним студентоцентричним навчанням, яке базується на самостійній та позааудиторній роботі. Саме це забезпечує можливість безперервного навчання іншомовної професійно-спрямованої комунікації. Крім того, це змінює як відношення учасників таких заходів до мовних знань, так і засоби засвоєння останніх. Знання засвоюються в процесі вирішення комунікативних задач та багаторазового їх застосування в різноманітних комунікативних ситуаціях.
 
 
 
 
 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.