Teaching Assistant
 

SUBJECTS TAUGHT

 • English as a foreign language
 • English Exam Master
 • Basics of Business Communication
   

RESEARCH INTERESTS

 • innovative methods teaching English and French
 • interactive technologies in language teaching
 • blended learning
   

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Room К2 – 246
097 616 31 37 (Viber, Telegram)
 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9710-3844

Publons.com: https://publons.com/researcher/4841660/yuliya-skarloupina/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=rw09FiUAAAAJ

Researcher ID: https://www.researchgate.net/profile/Yuliya-Skarloupina

eSSUIR:https://essuir.sumdu.edu.ua/simple-search?query=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B0

 

BIOGRAPHY/EXPERIENCE

 • 2001 – 2002: teacher of English,  school №1, village of Tchernetchyna, Okhtyrka district, Sumy region
 • 2002 – 2003: teacher of English,  school №17, Sumy
 • 2003 – 2016: Teaching Assistant of Foreign Languages Department of  the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine
 • May 2016 – August 2021: Teaching Assistant of Foreign Languages Department of the Educational and Research Institute for Business Technologies of Sumy State University
 • now: Teaching Assistant of Foreign Languages Department of Sumy State University

 

EDUCATION

 • 2001 – Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko (Teacher of English, French and Foreign Literature)

 

PUBLICATIONS

Articles

2021

 • Andreiko L. V., Medvedovska D. O.,Skarloupina Yu. A.,Sociolinguistic perspective on varieties of English: implications for teaching/Andreiko L. V., Medvedovska D. O., Skarloupina Yu. A. Sociolinguistic perspective on varieties of English: implications for teaching // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2021. №7 (345). С. 161–169.
  https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86299 
 • Andreiko L. V., Medvedovska D. O.,Skarloupina Yu. A.,Turchyna T. V. Benefits of Information and Communication Technologies (ICT) for Developing Language Skills. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія.. 2021. № 48 том 4. C. 13 - 18. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.48-4.3

 2020

 • Медведовська Д.О., Скарлупіна Ю.А., Турчина Т.В. Сучасні методи викладання іноземних мов в немовному вузі. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. 2020. 3. C. 98-105.

2019

 • Андрейко, Л.В., Скарлупіна, Ю.А. Автономність студентів у вивченні іноземних мов: модель змішаного навчання / Л.В. Андрейко, Ю.А. Скарлупіна //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. – № 2 (325). – квітень 2019. – С. 260-268.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72875

2018

 • Андрейко. Л.В. Реалізація концепції змішаного навчання при викладанні англійської мови у вищій школі / Л.В. Андрейко, Ю.А. Скарлупіна. // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І Кушнерик та ін. – Чернвівці: ВД “РОДОВІД”. – 2018. – Вип. 2(16). – С. 3 -14. – 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71108 

Abstracts

2021

 • Interactive Technologies in Foreign Language Teaching (подано до друку/участь в Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Socio-Economic Challenges», СумДУ)

2020

 • Skarloupina Yu. Creativity in Teaching Foreign Languages. 25 Years of TESOL in Ukraine. Honoring the Past and Shaping the Future : тези доповідей . Львів : Львів: ПП “Марусич”, 2020. 204-205 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82425

2019

 • Відкриті освітні ресурси у викладанні іноземних мов // Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи: збірник матеріалів конференції 18 березня 2019 р. – Одеса: Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова, 2019. – С. 243–246. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72690

2018

 • Інтерактивні технології у викладанні іноземних мов/ Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23–24 листопада 2017  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67220

2017

 • Free online resources in foreign language teaching./Pathways to Success for Contemporary English Teachers and Their learners: Book of Convention Papers /Comp. A. Radu, Eds. A. Radu, L. Kuznetsova. – Lviv: ПП «Марусич», 2017. – p. 172 – 173. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52099

 

Handbooks

2017

 • Building communication skills in German and French on the basis of business English [Електронний ресурс]: handbook: in 2 parts. P.2 / G.B. Kozlovska, L.S. Otroshchenko, Yu.A. Skarloupina. – Sumy: Sumy State University, 2018. – 156 с
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68203

 

Learning Guides

2021

 • Методичні рекомендації для аудиторної роботи студентів Use TED Talks to Update Your English [Електронний ресурс] / Д. О. Медведовська, Ю. А. Скарлупіна. — Sumy : Sumy State University, 2021. 
  https://mix.sumdu.edu.ua/textbooks/24452/index.html

2020

 • Медведовська Д.О., Скарлупіна Ю.А., Турчина Т.В. Збірник інтерактивних тестових завдань з дисциплін «Іноземна мова (англійська)» на тему “Test Your Business English” («Перевір свою бізнес англійську »). : , 2020. 42 c.
  https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.4611752

2019

 • Збірник інтерактивних тестових завдань на тему “Empower Your English for Life”/” Англійська для повсякденного спілкування: онлайн тести” з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” [Текст] : для самостійної роботи студ. І курсу спец. 292 “Міжнародні економічні відносини” / Л. В. Андрейко, Ю. А. Скарлупіна. – Електронне видання каф. Іноземних мов (ННІ БТ). – Суми : СумДУ, 2019. – 5 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=718171
 • Збірник інтерактивних тестових завдань з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» на тему “First Steps in Business English” («Перші кроки до ділової англійської мови») для самостійної роботи студентів І курсу економічних спеціальностей, режим доступу: https://elearning.sumdu.edu.ua/s/dd-nil

2018

 • Методичні вказівки : Збірник інтерактивних тестових завдань на тему “Key to successful socializing” («Ключ до успішного встановлення соціальних контактів») з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / укладачі: Д.О.Медведовська, Ю.А.Скарлупіна, Т.В.Турчина. – Суми : Сумський державний університет, 2018 Режим доступу: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=eqg5afabe3cbcf78. https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.693435

 2017

 • Методичні рекомендації (збірник інтерактивних тестових завдань) на тему “Key to successful presentations” (“Ключ до успішних презентацій”) з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / укладачі: Д.О.Медведовська, Ю.А.Скарлупіна, Т.В.Турчина. – Суми : Сумський державний університет, 2017 https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.671209

 

IN-SERVICE TRAINING

 • 2021 online course «Exam Strategies from A to Z» (British Council, EdEra)
 • 2020 Career enhancement course  “ Methods Of Learning Process’s Activation: Modern Trends” (SSU)
 • 2020 career enhancement course «Innovative Teaching Activity» programme, Sumy State University
 • 2020 online course Blended Language Learning: Design and Practice for Teachers, University of Colorado (Coursera)
 • 2020 Career enhancement course ” Distance Learning Technologies in SSU”
 • 2020 online course Transforming Digital Learning: Learning Design Meets Service Design, Deakin University (Future Learn)
 • 2020 online course Introduction To Applied Linguistics And TESOL, University Of Leicester (Future Learn)
 • 2020 online course Blended Learning, University of Technology, Malaysia (Open Learning)
 • 2019 online course Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting (AE E-Teacher Program 2019, World Learning)
 • 2019 MOOC Content-based Instruction The American English (AE) E-Teacher Program (a program of the U.S. Department of State and FHI 360 delivered February 18 – March 25, 2019 by World Learning)
 • 2019 MOOC Enrichir Mutuellement sa Pratique pédagogique Avec le Numérique (EMPAN) proposé par GIP FTLV-IP Orléans – Tours et diffusé sur la plate-forme FUN
 • 2019 MOOC Moi, prof de FLE proposé par Université de Liège (via platform France Université Numérique (FUN))
 • 2018 MOOC Критичне мислення для освітян(via platform Prometheus)
 • 2018 MOOC Edx from Politecnico di Milano: Education: DTransform101 D-TRANSFORM: University Strategies in the Digital 
 • 2017 MOOC Edx from Politecnico di Milano: Engaging Students in Active Learning 
 • 2017 MOOC Edx from Politecnico di Milano: Using Open Educational Resources in Teaching
 • 2016: Career enhancement course in using electronic tools and distance learning methods in SSU certificate № 12СПК 960295
 • 2016 “Understanding speaking assessment: what every teacher should know” Cambridge English webinar
 • 2016 Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinar “Linking Your Classroom To a Wider World”
 • 2015: career enhancement course «Innovative Teaching Activity» programme, Sumy State University (108 hours)
 • 2013: career enhancement French language online course (62 hours) Altissia International (Belgium)

 

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL ORGANISATIONS

TESOL-UKRAINE group membership certificate № 33, 25.05.2020

AWARDS

 • “ICT4EDU» 2019-2020 (D. Medvedovska,  Y. Skarloupina,  T. Turchyna,  project «Keep Learning»,  https://cutt.us/9GLdM), nomination : Mobile devices in learning process (BYOD) usage of existing applications”, 1st place.
 • “Pedagogical Innovations” 2018 (L. Andreiko, Y. Skarloupina, nomination :Innovations in students’ self-study organization”, 2nd place
 • Using Mobile Devices in learning process (2016), nomination “Effective usage of existing applications “ (L. Andreiko, D. Medvedovska, Y. Skarloupina Ю.А., T. Turchyna , M. Sushko-Bezdenezhnykh, project Using Mobile Devices for Smart Classes, https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8liaHZZZkx1UjJtNmM/view?usp=sharing), 1st place
   

CONTACTS

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Room К2 – 246
097 616 31 37 (Viber, Telegram)

 

 

“ICT4EDU» 2019-2020 (D. Medvedovska,  Y. Skarloupina,  T. Turchyna,  project «Keep Learning»,  https://cutt.us/9GLdM), nomination : Mobile devices in learning process (BYOD) usage of existing applications”, 1st place.

“Pedagogical Innovations” 2018 (L. Andreiko, Y. Skarloupina, nomination :Innovations in students’ self-study organization”, 2nd place

Using Mobile Devices in learning process (2016), nomination “Effective usage of existing applications “ (L. Andreiko, D. Medvedovska, Y. Skarloupina Ю.А., T. Turchyna , M. Sushko-Bezdenezhnykh, project Using Mobile Devices for Smart Classes, https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8liaHZZZkx1UjJtNmM/view?usp=sharing), 1st place

 

2 Rymskogo-Korsakova Str., Sumy, 40007 Ukraine
Main Building, room 1202

Tel.: (0542) 687-787

E-mail: [email protected]

When using materials from the site of the Foreign Languages Department ​​reference to the site is required.

All Rights Reserved.