Teaching Assistant

Graduated as a teacher of English, English literature and German in 2002 and started to work as the assistant of the Foreign Languages Department of the Ukrainian Academy of Banking.

GE (Economic Cybernetics, Business Analytics),

ESP (Law, Economics)


Personal Profiles: Google Scholar

https://www.researchgate.net/profile/Darja-Medvedovska

  

Foreign Languages Department  

Her research interests are mainly concerned with initial teacher preparation and the potential of the internet for teacher training and development. Also, she is interested in the use of educational technology to improve pedagogical methods and student learning.

 

Aticles

 • Andreiko L.V., Medvedovska D.O., Skarlupina Yu.A., Turchyna T.V. Benefits of Information and Communication Technologies (IST) for Developing Language Skills (Podano do druku u Naukovomu visnyku Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Filolohiia»/ uchast u VII Mizhnarodnii naukovopraktychnii konferentsii «Innovatsiini tekhnolohii u konteksti inshomovnoi pidhotovky fakhivtsia», yaka vidbudetsia 5 travnia 2021 roku v Natsionalnomu universyteti «Poltavska politekhnika imeni Yuriia Kondratiuka»)
 • Medvedovska D.O., Skarlupina Yu.A., Turchyna T.V. Suchasni metody vykladannia inozemnykh mov v nemovnomu. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. 2020. 3. C. 98-105.
 • Chepurnykh, H.K. Vykorystannia modeli “zmishanoho navchannia” pid chas vykladannia inozemnoi movy u nemovnomu vuzi [Tekst] / H.K. Chepurnykh, D.O. Medvedovska, T.V. Turchyna // Molodyi vchenyi. – Spetsvypusk “Innovatsiini tekhnolohii u konteksti inshomovnoi pidhotovky fakhivtsia”. – Kherson: Vydavnychyi dim “Helvetyka”, 2019. – Vyp. 5.1(69.1). – S. 223-227. 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75871
 • «Blended learning» yak odyn z metodiv vykladannia inozemnykh mov [Tekst] / L. Otroshchenko, D. Medvedovska, T. Turchyna // Aktualni problemy romano-hermanskoi filolohii ta prykladnoi linhvistyky / redkol. V.I. Kushneryk ta in. – Chernivtsi: Vydavnychyi dim “RODOVID”, 2018. – Vyp. 1(15). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67802
 • Integrating online educational applications in the classroom. / Medvedovska D., Skarlupina Y., Turchina T.//European Humanities Studies: State and Society, № 4 (2016). – Slupsk, Poland. C. 145-156 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51797
 • Osnovni kryterii yakosti vyshchoi osvity: dosvid Velykoi Brytanii[Tekst] / Medvedovska D.O. // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni A.S.Makarenka, 2016. – 484s. – s.  48 – 55
 • Istorychni ta suchasni aspekty reformuvannia systemy upravlinnia osvitoiu u Velykii Brytanii/Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni H.Skovorody» – Dodatok 3 do Vyp.36, tom II (18): Tematychnyi vypusk «Mizhnarodni Chelpanivski psykholoho-pedahohichni chytannia».-K.:Hnozys, 2016. – S.345-351

 

Methodical works

 • Metodychni rekomendatsii dlia audytornoi roboty studentiv Use TED Talks to Update Your English [Elektronnyi resurs] / D. O. Medvedovska, Yu. A. Skarlupina. — Sumy : Sumy State University, 2021.
 • Metodychni rekomendatsii dlia samostiinoi roboty studentiv "Basic Grammar for ZNO" Sumy :Sumy State University, 2021
  https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7675238
 • Medvedovska D.O., Skarlupina Yu.A., Turchyna T.V. Zbirnyk interaktyvnykh testovykh zavdan z dystsyplin «Inozemna mova (anhliiska)» na temu "Test Your Business English" («Perevir svoiu biznes anhliisku »). : , 2020. 42 c.
 • Zbirnyk interaktyvnykh testovykh zavdan z dystsyplin «Inozemna mova (anhliiska)» na temu "Test Your Business English" («Perevir svoiu biznes anhliisku ») dlia samostiinoi roboty studentiv IV kursu ekonomichnykh spetsialnostei, rezhym dostupu: https://forms.gle/P99rxcV44rmpr2nR9 
 • Zbirnyk interaktyvnykh testovykh zavdan z dystsypliny «Inozemna mova (anhliiska)» na temu "First Steps in Business English" («Pershi kroky do dilovoi anhliiskoi movy») dlia samostiinoi roboty studentiv I kursu ekonomichnykh spetsialnostei, rezhym dostupu: https://elearning.sumdu.edu.ua/s/dd-nil
 • Zbirnyk interaktyvnykh testovykh zavdan na temu "Key to successful presentations" («Kliuch do uspishnykh prezentatsii») z dystsypliny «Inozemna mova (anhliiska)» dlia samostiinoi roboty studentiv ekonomichnykh spetsialnostei dennoi formy navchannia [Medvedovska D.O., Skarlupina Yu.A., Turchyna T.V.] Data vydannia: 2017 Rezhym dostupu: https://www.classmarker.com Login: johnlennon Password: 123456
 • Metodychni vkazivky na temu «Early Business Contacts: Tips for Effective Communication” dlia samostiinoi roboty studentiv ekonomichnykh spetsialnostei dennoi formi navchannia/ukladachi: R.V.Milenkova, D.O. Medvedovska, T.V.Turchyna. – Sumy: Sumskyi derzhavnyi universitet, 2018. – 42 s. [Milenkova R.V., Medvedvska D.O., Turchyna T.V.]


Advanced training 

 • Pidvyshchennia kvalifikatsii za prohramoiu “ Metody aktyvizatsii navchalnoho protsesu: suchasni trendy”, svidotstvo SP No 05408289 / 1828-20
 • Pidvyshchennia kvalifikatsii za prohramoiu “Dystantsiini tekhnolohii u vykladanni inozemnykh mov” svidotstvo SP No 05408289 / 0059-21
 • Dystantsiinyi kurs TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute « Teaching 4 skills Online» (30 academic hours)

 

Member of TESOL-Ukraine organization

I place in the nomination "Effective use of existing software products" of the university competition for the use of their own mobile devices in the educational process. 2018

I place in the nomination "Effective use of existing software products" of the university competition for the use of their own mobile devices in the educational process. 2016 

 

Contact Information

57, Petropavlivska st
building 2, room 246,
40030
Sumy, Ukraine
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 Rymskogo-Korsakova Str., Sumy, 40007 Ukraine
Main Building, room 1202

Tel.: (0542) 687-787

E-mail: [email protected]

When using materials from the site of the Foreign Languages Department ​​reference to the site is required.

All Rights Reserved.