Проект кафедри іноземних мов «Міжкультурний діалог» виграв фінансування в рамках пітчингу проектів СумДУ. Презентацію креативних ініціатив провело студентське самоврядування СумДУ спільно з Британською радою в Україні.

Автори проекту – викладачі кафедри іноземних мов Світлана Міхно, Вікторія Курочкіна, Світлана Золотова, а також студенти наукового гуртка кафедри іноземних мов Катерина Корж, Олександра Тверезовська, Катерина Шамкало, Ірина Швецова, Станіслав Смоленко, Ілля Совенко, Діана Козлова та інші. Мета їхнього проекту – забезпечити студентів, викладачів та учнів необхідними знаннями, вміннями та навичками для успішного ведення міжкультурного діалогу іноземною мовою (англійською), також він спрямований на подолання проблеми ізольованості молоді від інших культур, обмеженості кола спілкування з представниками інших культур та з носіями англійської мови, недостатнього рівня міжкультурної толерантності та труднощів міжкультурного спілкування.

Вітаємо наших переможців! Бажаємо плідної праці!

 лютого 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.04 КНЛУ відбувся захист дисертації викладача кафедри іноземних мов СумДУ Тетяни Олексіївни Алексахіної на темуПарадигматика фразеологічних одиниць із компонентом назва квітки у різносистемних мовах на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Професорсько-викладацький склад факультету іноземної філології та соціальних комунікацій щиро вітає Тетяну Олексіївну Алексахіну! Бажаємо нових наукових здобутків та творчої наснаги!

Метод проектної роботи на заняттях з англійської мови допомагає вирішувати проблему мотивації, створити настрій для навчання та умови для розкриття потенційних можливостей кожного студента. Найбільш поширеною є робота в парах і в групах, що дозволяє розподілити діяльність студентів в залежності від їх здібностей та рівня володіння матеріалом. Група обирає одне завдання, але під час його виконання кожен студент отримує свою частину роботи в проекті. Під час проектної діяльності студенти вчаться працювати в "команді" , ставитись відповідально до виконання своєї частини роботи,оцінювати результати свого проекту та проекти інших студентів. Проектні роботи студентів під керівництвом старшого викладача кафедри іноземних мов Мальованої Ніни Володимирівни вражають своє яскравістю.

 

Шановні студенти, аспіранти та викладачі!

 

Лінгвістичний навчально-методичний центр кафедри іноземних мов Сумського Державного університету запрошує Вас до участі у роботі

ХI  всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів

            “To Make the World Smarter and Safer”,  яка відбудеться 23 березня 2017 року в Сумському державному університеті (м. Суми).

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти, аспіранти та викладачі!

Лінгвістичний навчально-методичний центр кафедри іноземних мов Сумського Державного університету запрошує Вас до участі у роботі

ХI  всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів

            “ToMaketheWorldSmarterandSafer”,  яка відбудеться 23 березня 2017 року в Сумському державному університеті (м. Суми).

І. Мета конференції:

- розвиток навичок науково-пошукових досліджень студентів;

- вдосконалення вміння презентувати матеріали та висловлювати власну точку зору іноземною

   мовою;

- розвиток комунікативних навичок студентів іноземною мовою;

- збільшення рівня академічної мобільності студентів та їх підготовки до участі у міжнародних

   конференціях;

     - залучення широкого загалу студентів до дискусійних форм роботи з активним використанням   

       іноземної мови;

- обмін досвідом проведення подібних заходів лінгвістичними центрами України.

ІІ. В роботі конференції планується:

- виступи учасників міжнародних конференцій;

- участь авторів інноваційних починань та технологічних відкриттів.

виступи студентів, аспірантів та (за бажанням) викладачів з мультимедійними презентаціями англійською, німецькою чи французькою  мовами.

ІІІ. Основні питання , що будуть розглянуті на конференції:

1. Іноземна мова в житті сучасної молодої людини як дієвий інструмент для ефективного міжнародного спілкування, більш глибокого взаєморозуміння, легшого доступу до інформації та приєднання до

європейського простору вищої освіти.

2. З іноземною мовою ми спілкуємося про:

  •     Досягнення в області високих технологій для покращення життя у сучасному світі.
  • Сучасне обладнання та прилади, що забезпечують високі життєві стандарти.
  • Інновації в медицині і сучасне життя.
  • Час для економічних і соціальних змін.
  •     Збереження здорового екологічного середовища для майбутніх поколінь.

Робочі мови конференції для виступів в секціях – англійська, німецька, французька,

для виступів на пленарному засіданні – українська, російська.

IV. Для участі в роботі конференції необхідно до 15 березня 2017 року надіслати такі матеріали:

- заявку на участь у конференції (студенти Сум ДУ заявку не надсилають);

- тези доповіді, 1 – 2 повні сторінки формату А5;

V. Правила оформлення та подання тез:

Електронний варіант: надіслати на електронну поштову скриньку – s.mihno@el.sumdu.edu.ua, зазначити тему листа “конф ЛНМЦ”; формат А5, шрифт Times New Roman, кегль 12, через 1 інтервал, абзац 1,25 см, інтервал між абзацами 0 см, без нумерації сторінок. Межі сторінки: зліва, зверху, знизу, справа, – 1,5 см.

Посередині великими літерами – заголовок тез. У правому кутку – ініціали, прізвище того хто виступає (для студентів – прізвище студента, група; наступний рядок – ініціали, прізвище викладача-консультанта), далі через інтервал – текст, вирівняний у ширину. В окремому файлі має бути заявка з контактною інформацією учасника. Назва файлу повинна мати прізвище та ініціали автора: Тіщенко К. С. тези.doc, окремим файлом подається заявка: Тіщенко К. С. заявка.doc.

Увага! Матеріали, що не оформлені відповідно до вищезазначених вимог, не заявлені у встановлений термін та не відредаговані розглядатися не будуть. Заповнення заявки є обов’язковим для учасників, які не є студентами Сум ДУ.

Учасники конференції готують презентації матеріалів бажано з мультимедійним супроводом. Приміщення для проведення презентацій оснащено комп’ютерами та проектором.

VI. Зразок оформлення тез

 TECHNOLOGIES FRIENDLY TO PEOPLE

L. Rudenko – Sumy State University, group SU – 31

D.S. Makarenko – E L Adviser

The problem of environmental pollution is very urgent today. It`s the greatest trouble of people of all ages. Our planet must be saved; people must do something to prevent the destruction of our home.

Environmental technology is the application of one or more of environmental, green chemistry, environmental monitoring and electronic devices to monitor, model and conserve the natural environment and resources, and to curb the negative impacts of human involvement.

VII. Додаткова інформація:

1        Конференція розпочинає свою роботу об 11.00 годині у головному корпусі Сум ДУ, 12-й поверх, кафедра іноземних мов; реєстрація учасників з 10.30 до 11.00.

2        Телефони оргкомітету – 0542-68-77-87 – кафедра іноземних мов Сум ДУ, 0505261592 – Золотова Світлана Григорівна, директор ЛНМЦ каф. іноз. мов Сум ДУ (ауд. 1211 головного корпусу Сум ДУ). Свої запитання Ви можете надсилати на email: s.mihno@el.sumdu.edu.ua

3        Адреса університету – м. Суми, вул. Римського-Корсакова – 2, Університет, головний корпус, кафедра іноземних мов, 12-й поверх.

 

VIII. Заявка

(студенти Сум ДУ заявку не надсилають)

на участь у ХI всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та викладачів

ToMaketheWorldSmarterandSafer”, 

Прізвище ___________________________________________________________ 

Ім’я ________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________

Адреса для листування (необов’язково) __________________________________

Контактний телефон (дом., моб.)_____________________________________

Е-mail___________________________________

Місто___________________________________

Університет___________________________________

Курс, група ______________________________

Назва доповіді_______________________________________________________

Прізвище викладача-консультанта ______________________________________

 

Дата                                                             Підпис ______________

 

22 грудня 2016 р. в Сумському державному університеті відбулися щорічні змагання з бадминтону серед викладачів міських ВНЗ. За команду СумДУ виступали ст. викладач кафедри іноземних мов О.Р. Гладченко та доцент кафедри економіки Інституту економіки, фінансів та менеджменту ім. Олега Балацького С.В. Глівенко. Викладачі СумДУ вибороли 1 місце, 2 місце - викладачі Сумського державного педуніверситету ім. А.С. Макаренка та 3 місце у викладачів Сумського аграрного університету.

 

11 грудня в конгрес-центрі СумДУ відбулась щорічна студентська конференція "Перший крок у науку". Студенти факультету ІФСК взяли участь у роботі секції "Філологія-Комунікація-Суспільство" і виступали з доповідями їх перших наукових робіт. ТАк студентка 1-го курсу, гр. ЖТ-61 Жачатар’ян К. презентувала тему "The Way to Become a Successful Journalist", Косторкова С., студентка 2-го курсу, гр. МК-51 взяла участь у конференції з відеороликом на тему: "The Impact of the Zodiac Sign and Psychotype on Character and Human Destiny". Обидві учасниці отримали подіки від оргкомітету конференції та НТСА.

 

Відповідальна: ст. викл., кфн. Мальована Н. В.

 

Рік англійської мови в Україні приніс кафедрі іноземних мов СумДУ нового колегу – волонтера корпусу Миру Бенджаміна Джефрі Стьюарта, який прибув для викладання англійської мови студентам. Американець з Корпусу Миру США в Україні працюватиме на кафедрі протягом 2 років. Це сприятиме розвитку у студентів комунікативних навичок іншомовного  спілкування, розширення доступу до світових можливостей і європейського простору. У свою чергу сподіваємось, що волонтер легко і швидко зможе інтегруватися у нову культуру, а викладачі і студенти допоможуть йому. І ми разом зможемо успішно реалізувати концепцію інноваційного командного викладання (Team Teaching) представниками двох різних країн.

З весни 2016 року представники Корпусу Миру вели перемовини і ось нарешті у листопаді СумДУ було обрано місцем роботи волонтера. 7-10 листопада 2016 року Бенджамін вже ознайомився з містом Суми, громадою та майбутніми колегами, спланував подальшу спільну роботу. 7 грудня 2016 року він разом із 74 іншими волонтерами-американцями склав присягу в Українському домі в Києві під час якої виконав український та американський гімн і відбув на місце служби.


Кафедра іноземних мов СумДУ вже не вперше співпрацює з Корпусом Миру США в Україні. Волонтер Корпусу Миру Джон Кліфтон працював у нас у 1998-2000 роках, Томас Дорган – у 2000 – 2003 роках, з 2016 року Бенджамін Стьюарт буде викладати англійську мову студентам на кафедрі.

Бажаємо йому цікавою і плідної співпраці.

https://www.youtube.com/watch?v=EbiWKSPMC0U&

 

Лінгвістичний навчально-методичний центр кафедри іноземних мов активно використовує навчально-методичні матеріали від Pearson Longman. Отримано міжнародний грант від видавництва міжнародної освітньої групи Пірсон Лонгман (Pearson Education Limited ) за активне впровадження сучасних мультимедійних засобів навчання іноземних мов - Литвиненко Г.І., Золотова С.Г. Вих. № 34 від 23 вересня 2013 року.

З 2012р. компанія «Dinternal – Book», офіційний дистриб’ютор видавництва PEARSON у м. Київ та її освітньо-методичний центр, організовує регулярні виставки – презентації нових надходжень навчально-методичної літератури, та під час візиту до Сум ДУ її представники провели консультативний тренінг з використання онлайн ресурсів зарубіжних видань: Oxford University Press, Longman, Cambridge University Press. Крім того, видавництво Pearson Education нагородило Лінгвістичний науково-методичний центр кафедри іноземних мов безкоштовним доступом для 10 студентів та одного викладача до Інтернет ресурсу для проведення навчального експерименту з вивчення граматики англійської мови за підручником My Grammar Lab. My Grammar Lab це система керування навчанням – онлайн платформа, яка надає унікальну можливість як викладачам так і студентам проводити процес вивчення англійської мови через низку таких онлайн інструментів як автоматичне визначення правильних варіантів, запис та облік кількості балів отриманих студентом після виконання індивідуальних завдань через Інтернет, вивчення граматики з відео підтримкою Інтернет викладача і можливість зробити цей курс звичайним, доступним, загальновживаним і комфортним для викладачів і студентів.

Також у 2012 році за сприяння PEARSON Education Ів Сміт, викладач-методист, стипендіат за програмою Держдепартаменту США провела науково-практичний семінар на кафедрі іноземних мов Сум ДУ з методології навчання іноземних мов. До семінару було включено дві теми за побажанням викладачів, а саме:

  1. аудіювання як базовий компонент навчання усному мовленню;
  2. принципи та правила розробки тестів для контролю знань, вмінь та навичок з іноземної мови.
Викладачі кафедри активно впроваджують у процес навчання та викладання досвід здобутий в результаті участі у грантових програмах, а саме: укладання програм та навчання за кредитно- модульною системою у ВНЗ Німеччини. Дунаєва М.М. в рамках проекту Tempus IV “Crossmedia und Qualitatsjournalismus”, університет Пассау, Німеччина, 2013-2015 роки, переклала три робочі програми спеціальності «Журналістика». Відповідальні за проект – Ральф Хольфельд, Ральф Кендельбахер. Ми намагаємось брати найкраще від інших та зберігати і збагачувати свої традиції навчання.
 

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.