Статті

Ільїна Галина Самуіловна

У СумДУ працюю з 1992р. Викладаю латинську мову в медичному інституті при СумДУ

на факультетах "Лікувальна справа" та "Стоматологія. Працюю в групах українських та іноземних студентів. Викладаю українською, російською, англійською мовами.

Кожен рік проводимо перший тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Латинська мова і основи медичної термінології". Кращі студенти беруть участь у другому турі олімпіади. Студенти двічі займали призові місця (у 2010 і 2014 рр.).

Наукові інтереси:

1 Сучасні методи викладання латинської мови.

2 Самостійна робота студентів з латинської мови.

Опубліковані такі статті (тези):

1. Формування професійного інтересу у іноземних студентів при вивченні розділу "Фармацевтична термінологія"

// Актуальні проблеми підвищення ефективності практичних занять з латинської мови: матеріали навчально-методичного семінару-наради завідувачів кафедр латинської мови та медичної термінології у вищих медичних навчальних закладах України м. Львів 2009 р.

2. О некоторых трудностях в обучении латинскому языку иностранных студентов

// Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі: матеріали міжнародного науково-практичного семінару, Суми 2012р.

3. Новый подход к обучению склонениям англоязычных студентов

// Інноваційні технології у викладанні дисциплін мовознавчого блоку в ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти: матеріали семінару-наради завідувачів кафедр української, латинської та іноземних мов у ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти м. Івано-Франківськ 2012 р.

Методичні вказівки:

1 Методичні вказівки до розділу "Клінічна термінологія", СумДУ 2014 р. (ел. видання)

2 Тематичний словник з клінічної термінології, СумДУ 2013 р. (ел. видання)

3 Тестові завдання з латинської мови для студентів 1 курсу, СумДУ 2012 р. (ел. видання)

4 Методичні вказівки до розділу"Фармацевтична термінологія" , СумДУ 2009 р.

5 Методичні вказівки до розділу"Фармацевтична термінологія" (англійською мовою), СумДУ 2013 р.

Латинська мова і сучасність

Навчальні матеріали для студентів

онлайн курс фармацевтичної термінології - http://elearning.sumdu.edu.ua/s/65-93y

онлайн курс (частина 2) фармацевтичної термінології - https://elearning.sumdu.edu.ua/s/1a-bnp

1 Змістовий модуль

Лексичний мінімум

Тест

http://elearning.sumdu.edu.ua/s/d5-7r5

Крилаті вислови

2 Змістовий модуль

Стоматологія

2 семестр (тренувальні тести до першого змістового модуля)