Статті

Подолкова Світлана Віталіївна

Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри іноземних мов СумДУ

 

Біографічна інформація

 · 1978 – 1983: Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка

 · 1997 – 2000: аспірантура СумДУ

 · 2001: кандидат філологічних наук, спеціальність " Германські мови"

 . 2001- 2003: доцент кафедри перекладу

 · 2003 – дотепер: доцент кафедри іноземних мов

 

Наукові інтереси

 · Типи аргументаціїї у науково-технічних текстах, дослідження статуса вторинних текстів, прагматичний аспект наково-технічних текстів

 . Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук "Засоби реалізації комунікативності у науково-технічних текстах (на матеріалі текстів технічної реклами й анотацій науково-експериментальних статей»

 . Автореферат

 

Основні публікації останніх років

 1. Прагматический аспект научно-технических текстов при обучении переводу// «Проблеми освіти» Науково-методичний збірник. – Вип. 18. – Ч. 2.- Київ, 1999. – с. 31-35.

2. Функции сообщения и воздействия в текстах научно-технической рекламы//Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків: № 461, 1999. – с.210-214.

3. Эксплицитные и имплицитные связи в научно-технических текстах//Вісник Харківського державного університету. – Харків: №430, 1999. – с. 151-156.

4. Композиційно-змістові принципи побудови науково- технічних текстів// Науковий вісник кафедри „ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету: Серія „Філологія – Педагогіка – Психологія”. – Вип. 9. – Київ: Київ. держ. лінгв. ун-т, 2004. - с. 58-64.

5. Статус та категорія інформативності текстів анотацій науково-експеріментальних статей//Лінгво-когнітивні аспекти малих текстів: Монографія. – Суми, 2008 (співавт)

6. Використання принципів риторики для досягнення праг-матичного ефекту у сучасних науково-технічних текстах// Філологічні трактати .- Т.1. - №2. – Суми, Вид-во СумДУ, 2009. – с. 137-140.

7. Текст як складова науково-технічної комунікації// Філологічні трактати. – Т. 4. - №3.- Суми, Вид-во СумДУ, 2012 .- с. 61-64.

8. Functional and Stylistic Features of Scientific-technical articles Annotation Texts// Філологічні трактати. – Т. 5. - №3.- Суми, Вид-во СумДУ, 2013 .- с. 69-72.

 

Методичні розробки

1. Методичні вказівки для студентів II курсу електротехнічних спеціальностей денної форми навчання. - Суми, Вид-во СумДУ, 2005. - 55с.

2. Методичні вка-зівки для студентів I курсу юридичної спеціальності денної форми навчання. - Суми, Вид-во СумДУ, 2007. – 60 с.

3. Тексти для читання з англійської мови для студентів II курсу спеціальності «Право» денної та заочної форми навчання. - Суми, Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.

4. Методичні вказівки для студентів юри-дичних спеціаль-ностей з англій-ської мови денної форми навчання (II курс). - Суми, Вид-во СумДУ, 2009. – 56 с.

5. Методичні вказівки для студентів юридичних спеціальностей з німецької мови денної форми навчання, 2013 р. – 78 с. (на електр. носіях інфо)

6. Методичні вказівки для студентів 5 курсу спеціальності «Інформаційні технології проектування», 2014 р. – 42 с. (на електр. носіях інфо)

 

Для студентів (методичні матеріали)

ITTechnologyIX семестр

Завдання для студентів групи ІТз-31с

 

Завдання для студентів групи ЖТз-31с

 

Контакти

Адреса: Кафедра іноземних мов

Сумський державний університет

Вул. Римського-Корсакова, 2

Суми

Україна 40035

e-mail: sv.p@i.ua

Телефон: +38 0542 687787