Статті

Марченко Діна Олексіївна

Старший викладач кафедри іноземних мов СумДУ

Біографічні дані:

1964-1968 — Сумський педагогічний університет;

1969-1980 — Школи м. Суми;

1981-1990 — Викладач вищого артилерійського училища;

7.02.1982-7.06.1982 — ФПК при Київському інституті іноземних мов;

1991-дотепер — старший викладач кафедри іноземних мов СумДУ.

Наукові вподобання:

- Сучасні методи викладання іноземних мов;

- Термінологія.

На початок 2016 року опубліковано 37 статей, тез та методичних розробок.

Основні публікації:

1. До питання про технічну термінологію (Філологічні трактати. Науковий журнал. - Суми: Вісник СумДУ, 2014 р. - Т. 6 - № 3 - С. 53-58);

2. Системні перебудови у запозичених назвах городніх культур на грунті української мови (Філологічні трактати. - 2015.-Т. 7, № 4. - с. 37-45);

3. Terminology [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р.;

4. Використання інтернету у вивченні іноземної мови студентами III-IV курсів (поглиблена підготовка) [Текст] // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, м. Суми, 19-20 квітня 2013 р.;

5. Англійські запозичення в українській мові [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : Суми, 19-24 квітня 2010 року;

6. Використання інтернет-ресурсів у навчанні англійській мові (з досвіду роботи) [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року;

7. Збірник текстів та завдань з організації самостійного читання з дисципліни "Англійська мова" [Текст] : для студ. фак-ту економіки та менеджменту денної форми навчання (3106, Метод. вказівки);

8. Збірник текстів та завдань з організації самостійного читання з дисципліни "Англійська мова" : для студ. спец. "Комп'ютерна механіка" фак-ту ТЕСЕТ денної форми навчання (3186, Метод. вказівки);

9. Термінологічний словник зі спеціальності "Комп'ютерна механіка " (Суми : СумДУ, 2014. — 5 с.);

10. 3946 Збірник текстів та завдань з організації самостійного читання з дисципліни "Англійська мова" : для студ. 3-го курсу спец. "Інформаційні технології" факультету ЕЛіТ (6.050101) денної форми навчання (Суми : СумДУ, 2015. — 31 с.)

Навчальні матеріали для студентів:

- E-32а, М-32а 163-170

- ІТ-21/22

- ІТ-31/32

- СУ-31

- Training test

Тест Марченко (ІТ-31, 32, СУ-31)