Статті

Мальована Ніна Володимирівна

 старший викладач кафедри іноземних мов СумДУ, стаж роботи 17 років.

1999 р.- закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка , має диплом спеціаліста англійської і німецької мови та зарубіжної літератури.

2011 р. - стажування з методики викладання англійської мови. Великобританія, Істборн.

2012 р. - закінчила аспірантуру при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, спеціальність 09.00.10.

2013 р. - захист дисертації та присудження наукового ступеня кандидата філософських наук.

2014 р. - отримання сертифіката європейського зразка про вищу освіту.

2015р.- старший викладач кафедри іноземних мов СумДУ.

2014- 2016 р.р. - виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи. Керує науковою роботою студентів при Лінгвістичному науково-методичному центрі (ЛНМЦ) кафедри та готує магістрів до захисту дипломних робіт англійською мовою та студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови.

Автор навчальних посібників і методичних рекомендацій:

  1. Навчальний посібник для студентів – практикантів та починаючих вчителів “ EnglishTeachersReferenceCompanion” / Рижкова Л.І., Мальована Н.В., Зарудна Т.В., видавництво Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка,2011.- 176 с.
  2. Науково-методичний посібник : « LoveStory » inDetail (завдання з аналітичного читання за романом Еріка Сігала « Історія кохання» ), Мальована Н.В., - Суми :вид-во Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012 . - 136с.
  3. «Методичні рекомендації до вивчення практичної граматики англійської мови» -    для студентів заочної форми навчання / Павлов В.В., Мальована Н.В.-Суми: видавництво Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. - 94 с.
  4. 3701 Збірник текстів та завдань з англійської мови (Електронний ресурс)/ Н.В.Мальована; для студ. 1-го курсу спец. «Журналістика» і « PR» денної форми навчання.- Електронне видання каф. іноземних мов. – Суми: Сум ДУ, 2014. – 23c.
  5. 3802 ImproveYourReadingSkills. Удосконалюйте навички читання англійською мовою (Електронний ресурс):збірник текстів та вправ до них за темою «Education» для студ.1-го курсу денної форми навчання// Н.В. Мальована, О.І. Нефедченко. – Електронне видання каф іноземних мов. – Суми: Сум ДУ, 2014. – 34c.

   4 ДЗВ M-31, F-31