Статті

Башлак Ірина Анатоліївна

 

Башлак Ірина Анатоліівна

Старший викладач кафедри іноземних мов

Біографічна інформація

 • 1973 – 1977: Сумський державний педагогічний інститутім. А. С. Макаренка, диплом з відзнакою із спеціальності «англійська мова», Україна
 • 1977-2002 вчитель англійської мови вищої категоріі в класах з поглибленим вивченням англ. мови НВК №, Суми, Україна
 • 2002 – 2005 : викладач англійської мови в Військовому  інституті ракетних військ і артилерії СумДУ, Україна
 • 2005 – дотепер: старший викладач кафедри іноземних мов СумДУ

2004: проходження курсів підвищення кваліфікації в інституті мовної  підготовки Збройних сил США, база військово-повітряних сил Лекленд, Техас, США

2015: пройшла 5 тижневий онлайн курс COURSERA при лінгвістичному університеті штату Орегон за напрямом “Shaping the Way We Teach English, 2: Pathsto Successin ELT/. Отримала свідоцтво з відзнакою.

Наукові інтереси.

Методика навчання англійської мови; Особистісно - орієнтоване навчання, центром якого є особистість студента, його самобутність, самоцінність.Сумісне навчання як засіб полегшення альтернативного оцінювання.

 • Розробка мультимедійних тренажерів та тестів для опрацювання граматики англійської мови студентами, аспірантами та викладачами різних спеціальностей.

Основні публікації .

1. Flow Simulation in a Labyrinth Seal Applied Mechanics and Materials Vol.630 (2014)

pp 234-239© (2014) Trans Tech Publications, Switzerlanddoi:10.4028/www.scientific.net/AMM.630.234

2.Лексичні тести.ж.Iноземнi мови в навчальних закладах,№6 2011стор.79-86

3. Лексичнi тести з англiйськоi мови ”Зрозумiти кожне слово. ж. Iноземнi мови в навчальних закладах Киiв, 2009 стор.106-112

4. Making Words Agree”. ж. Iноземнi мови в навчальних закладах Киiв, 2007стор.126-128

5.Great Britain Авторська розробка за темою ”Great Britain”.

Газета ”English”, Киiв №23-24,2005

6. Sport in Our Life. Авторська розробка за темою ”Sport in Our Life” (друк). Газета ”English”, Киiв №5, 2005

7. What Are the Problems of Environment. Авторська розробка за темою ”What Are the Problems of Environment”. (друк). Газета”English”,Киiв №25-26,2004

8. Illnesses and Treatement.First Aid,” Авторська розробка за темою ”Illnesses and Treatement. First Aid,” (друк) Газета”English”,Киiв №20,2003

9. Crime and Punishment Авторська розробка за темою ”Crime and Punishment,” (друк) Газета”English”,Киiв №14,2003

Для студентів (методичні матеріали)

 1. Лексичнi тести з англiйськоi мови для студентiв та аспiрантiв усiх спецiальностей денноi форми навчання. Збiрник тестiв (друк). Суми, Вид-во СумДУ, 2008.
 2. Збiрник текстiв для позааудиторного читання iз завданнями та методичними вказiвками для курсантiв ВIРВIА у двох частинах.Частина 1. Суми Вид-во СумДУ, 2006.
 3. Тренувальнi вправи для оволодiння та опрацювання граматики англiйськоi мови. Мультимедійні тренувальні вправи для оволодіння та опрацювання граматики англійської мови. Для студентів всіх курсів і форм навчання, аспірантів, наукового рез / І. А. Башлак. — Мультимедійне видання каф. іноземних мов СумДУ. — Суми : СумДУ, 2009.
  Шифр: 4И(Англ)
 4. Словник неправильних дієслів. Irregular Verb Dictionary / І. А. Башлак. — Мультимедійне видання каф. іноземних мов СумДУ. — Суми : СумДУ, 2010.
  Шифр: 4И(Англ)(038)(0.034.4).4)
 5. Дієслова з прийменниками англійської мови.

3243 Мультимедійні тренувальні вправи для оволодіння та опрацювання дієслів з прийменниками англійської мови / І. А. Башлак. — Мультимедійні матеріали каф. іноземних мов. — Суми : СумДУ, 2012.Авторський знак: Б33

6. Фразеологічні дієслова англійської мови Мультимедійні тренувальні вправи для оволодіння та опрацювання фразеологічних дієслів англійської мови : для студ. всіх курсів і форм навчання, аспірантів та наукового резерву / І. А. Башлак. — Мультимедійні матеріали каф. іноземних мов. — Суми : СумДУ, 2013.
Авторський знак: Б33

7. Словоутворення. Префікси 3689 Мультимедійні тренувальні вправи для оволодіння та опрацювання словотвору. Префікси / І. А. Башлак. — Мультимедійне видання каф. Іноземних мов. — Суми : СумДУ, 2014

8. Словоутворення. Cуфікси 3951 Мультимедійні тренувальні вправи для оволодіння та опрацювання словотвору. Суфікси [Звукозапис] / І. А. Башлак. — Мультимедійне видання каф. Іноземних мов. — Суми : СумДУ, 2015

Для студентів 3-4 курсів (дисципліна за вибором) (1)

Для студентів 3-4 курсів (дисципліна за вибором) (2)

Для студетнів 2-го курсу технічних спеціальностей -  http://elearning.sumdu.edu.ua/s/43-7g2

Контакти

Адреса: Кафедра іноземних мов

Сумський державний університет

Вул. Римського-Корсакова, 2

Суми

Україна 40007

e-mail: bashlak2582@gmail.com 

Телефон: 0994964766