У майбутнє – з іноземною мовою!

Вивчення іноземної мови - це цікаво,  захоплююче і необхідно кожному, хто хоче бути успішним у сучасному суспільстві. Працювати з великою кількістю інформації,  готувати ділові презентації,  запитувати, піддавати сумніву, доводити та відстоювати свої власні ідеї і позиції, спілкуватися з іноземними партнерами  англійською мовою – такими навичками оволодівають слухачі курсів вивчення іноземних мов при Лінгвістичному навчально-методичному центрі кафедри іноземних мов СумДУ.

Центр надає додаткові освітні послуги слухачам з різним рівнем володіння іноземною мовою, організує та проводить курси вивчення англійської, німецької та французької мови різних рівнів складності для підприємств і організацій міста, студентів, аспірантів, викладачів, школярів міста а також спеціалізовані курси підготовки до вступу до магістратури, захисту диплому іноземною мовою, поїздки за кордон за програмою “Work and travel” тощо.

На заняттях максимально впроваджується принцип комунікативного підходу до вивчення іноземної мови для забезпечення кваліфікованого фахівця навичками володіння іноземною мовою на сучасному ринку праці, виходячи із потреб у різних  ситуаціях. Тут  вчаться вільно спілкуватися іноземною мовою в побутових життєвих ситуаціях, в академічному оточенні, на виробництві, чітко висловлювати свою думку, вміти вести розмову по телефону, орієнтуватися в отриманні інформації під час дискусій, лекцій, бесід  та ін.

Без знань ділової іноземної мови у сучасному світі неможливо зробити успішну кар’єру та бути конкурентоспроможним. У реальному професійному житті мовний користувач потребує слухати, говорити, читати і писати. Існує ціла низка ділових ситуацій, які є спільними для багатьох професій: ведення телефонних ділових розмов та обробка ділової кореспонденції; вміння написати автобіографію та резюме; участь у інтерв’ю, призначення ділових зустрічей, участь у дискусіях, читання спеціалізованої літератури, заповнення різного виду форм та анкет; вміння укладати контракт, вести переговори, виступати на конференціях, читати інструкції та оголошення.

Лінгвістичний  навчально-методичний  центр допоможе вам успішно вирішити  ці складні завдання. Для реалізації цих завдань у Лінгвістичному науково-методичному центрі Сум ДУ розроблено програму курсів на замовлення.

Центр значно розширив свої зв’язки з представництвами Британських всесвітньовідомих видавництв: Oxford University Press, Longman, MacMillan, Express Publishing, забезпечуючи викладачів та студентів найновішими Навчально-методичними комплексами. Серед великої кількості високоякісних підручників, запропонованих відомими видавництвами, особливу увагу привертає My Grammar Lab (продукт Pearson Education) – новий сучасний онлайн ресурс, який не лише впроваджує комплексне навчання для викладачів і студентів, а й значно розширює можливості традиційного викладання граматики англійської мови.  Web ресурс містить відео презентації основних граматичних явищ, велику кількість тренувальних вправ, діагностичні, проміжні та підсумкові тести з кожної теми.

Заняття в групах проводяться відповідно до спеціалізації, на замовлення слухачів. Об’єм курсу визначається рівнем володіння іноземною мовою студентами конкретної групи. Досвідчені викладачі разом зі слухачами курсу на заняттях  працюють над затвердженням у менталітеті впевненості, коли по  закінченню курсу  ви зможете сказати: « Я це можу, я це знаю, я бачу мету, до якої мене приведуть ці знання».

Лінгвістичний Науково-методичний центр Сумського Державного Університету пропонує  наступні види послуг:

  • Організація курсів загально мовної підготовки (англійська, німецька, французька) різних рівнів складності, у тому числі з видачею відповідного посвідчення.
  • Організація    різних    професійно-орієнтованих    курсів    за  пропозиціями    організацій    і підприємств (за договором).
  • Підготовка до складання тестів міжнародного зразка (IELTS, TOEFL та ін.)
  • Підготовка до складання вступного іспиту до магістратури ( у форматі відповідності до Європейських рівнів).
  • Проведення  індивідуальних  консультацій  з    різних  питань,  пов'язаних  із  вивченням  і викладанням іноземних мов.
  • Переклад    наукової,  технічної,    суспільно-політичної,    художньої,    ділової,    юридичної, технічної документації для підприємств та приватних осіб.
  • Надання консультаційних послуг з питань перекладу і оформлення ділових, юридичних, технічних та ін. видів документації.
  • Індивідуальні заняття на замовлення.