ОПИСАННЯ КУРСУ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (опрацювали даний курс з НВО ім. Фрунзе та Насосенергомаш)

 I. Курс ставить своєю метою забезпечити слухачів курсів достатньо високим рівнем володіння діловими комунікативними навичками, що дасть можливість вільно орієнтуватися в ділових маркерах аутентичного англомовного середовища, ініціювати та підтримуваним співбесіду з іноземними колегами.

 II. Курс базується на матеріалах підручників «Oxford University Press», «Cambridge University Press»,  «Longman»,  «Heinemann» і супроводжується значною аудіо та відеопідтримкою та заняттями у комп’ютерних класах (за наявності).

 III. Ретельно розроблена програма мовної підготовки містить у собі 16 розділів, що охоплюють ключові функціональні сфери соціально-побутового та ділового спілкування, такі як телефонування, посилання факсів, читання ділової кореспонденції, презентація компанії, описання технологічних процесів, участь у ділових зустрічах, обідах, підтримка розмови про місто, підприємство та ін. (Слухачі можуть запропонувати вивчення бажаних тем у процесі занять).

Курс особливо акцентує увагу на розвитку вмінь говоріння та розуміння    прослуханого.

Наряду з цим курс забезпечує високий рівень вивчення граматичних форм та конструкцій.

 IV. Під час проведення курсу викладач поєднує різноманітні технічні прийоми ведення занять з новітніми технологіями вивчення іноземних мов. Рекомендовані викладачі для даного курсу: кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов - Дядечко Алла Миколаївна, ст. викладач Курочкіна Вікторія Семенівна та ст. викладач Зайцева Інна Олексіївна, які мають багаторічний досвід підготовки та ведення курсів для підприємств міста (Насосенергомаш, Укрросметал, НВО ім. Фрунзе, Обласне Управління Міграційної служби і ін.).

 V. Матеріали для розвитку мовленнєвих навичок слухачів курсів фокусуються на 4 основних мовних компонентах:

1. Функціональне використання мови--забезпечує слухачів вмінням ефективного спілкування у конкретних ситуаціях.

2. Вивчення граматики - забезпечує оволодіння граматичними структурами, які найчастіше зустрічаються в англійської мові.

3. Розвиток навичок розуміння на слух, говоріння, читання та письма -  забезпечує слухачів можливістю розвивати практичні навички в академічних умовах.

4. Розвиток словникового запасу  -      забезпечує слухачів умінням розпізнавати, репродуктувати та реагувати за допомогою набутого словникового запасу.

 VI.  Тривалість курсу 32 академічні години, за умови, що рівень володіння англійською мовою слухачів адекватний загальноєвропейському «Intermediate». Якщо рівень нижчий, то курс потребує більшості кількості годин. Викладач проводить одне або два заняття по дві години на тиждень за узгодженням із слухачами. Курс може бути продовжений за бажанням слухачів.

 VII. По закінченню курсів слухачі отримують посвідчення про проходження курсу вивчення англійської мови.