Студентська конференція Лінгвістичного центру

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти, аспіранти та викладачі!

 Лінгвістичний навчально-методичний центр кафедри іноземних мов Сумського Державного університету запрошує Вас до участі у роботі

ХIІ  всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів

            “To Make the World Smarter and Safer”,  яка відбудеться 22 березня 2018 року в Сум ДУ.

І. Мета конференції:

- формування у студентів позитивної мотивації до вивчення іноземних мов;

- розвиток навичок науково-пошукових досліджень студентів та аспірантів;

- вдосконалення вміння презентувати матеріали іноземною мовою;

 -розвиток комунікативних навичок учасників конференції іноземною мовою із залученням

  широкого загалу учасників до дискусійних форм роботи з активним використанням іноземної мови;

- підготовка до участі у міжнародних конференціях;

 - обмін досвідом проведення подібних заходів лінгвістичними центрами України.

ІІ. В роботі конференції планується:

- виступи учасників міжнародних конференцій;

- участь авторів інноваційних починань та технологічних відкриттів;

-    виступи студентів, аспірантів та (за бажанням) викладачів з мультимедійними презентаціями англійською, німецькою чи французькою  мовами.

 ІІІ. Основні питання , що будуть розглянуті на конференції:

1. Іноземна мова в житті сучасної молодої людини як дієвий інструмент для ефективного міжнародного спілкування, більш глибокого взаєморозуміння, легшого доступу до інформації та приєднання до європейського простору вищої освіти.

 2. Пропонується участь у наступних секціях:

  • Досягнення в області високих технологій для покращення життя у сучасному світі.
  • Сучасне обладнання та прилади, що забезпечують високі життєві стандарти.
  • Інновації в медицині і сучасне життя.
  • Економічні і соціальні зміни сьгодення.
  • Міжкультурна комунікація як інструмент взаємопорозуміння  у національному розмаїтті сучасного світу.
  • Збереження здорового екологічного середовища для майбутніх поколінь.

 Робочі мови конференції для виступів в секціях – англійська, німецька, французька, для виступів на пленарному засіданні – англійська, українська, російська.

 IV. Для участі в роботі конференції необхідно до 10 березня 2018 року надіслати такі матеріали:

- заявку на участь у конференції (студенти Сум ДУ заявку не надсилають);

- тези доповіді, 1 – 2 повні сторінки формату А5;

 V. Правила оформлення та подання тез:

Електронний варіант: надіслати на електронну поштову скриньку – s.mihno@el.sumdu.edu.ua, обов’язково зазначити тему листа «Конференція ЛНМЦ», формат А5, шрифт Times New Roman, кегль 12, через 1 інтервал, абзац 1,25 см, інтервал між абзацами 0 см, без нумерації сторінок. Межі сторінки: зліва, зверху, знизу, справа, – 1,5 см.

Посередині великими літерами – заголовок тез. У правому кутку – ініціали, прізвище того хто виступає (для студентів – прізвище студента, група; наступний рядок – ініціали, прізвище викладача-консультанта), далі через інтервал – текст, вирівняний у ширину. В окремому файлі має бути заявка з контактною інформацією учасника. Назва файлу повинна мати прізвище та ініціали автора: Тіщенко К. С. тези.doc, окремим файлом подається заявка: Тіщенко К. С. заявка.doc.

 Увага! Матеріали, що не оформлені відповідно до вищезазначених вимог, не заявлені у встановлений термін та не відредаговані розглядатися не будуть. Заповнення заявки є обов’язковим для учасників, які не є студентами Сум ДУ.

Учасники конференції готують презентації матеріалів бажано з мультимедійним супроводом. Приміщення для проведення презентацій оснащено комп’ютерами та проектором.