Студентська конференція Лінгвістичного центру

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти, аспіранти та викладачі!

 Лінгвістичний навчально-методичний центр кафедри іноземних мов Сумського Державного університету запрошує Вас до участі у роботі

ХIІ  всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів

            “To Make the World Smarter and Safer”,  яка відбудеться 22 березня 2018 року в Сум ДУ.

І. Мета конференції:

- формування у студентів позитивної мотивації до вивчення іноземних мов;

- розвиток навичок науково-пошукових досліджень студентів та аспірантів;

- вдосконалення вміння презентувати матеріали іноземною мовою;

 -розвиток комунікативних навичок учасників конференції іноземною мовою із залученням

  широкого загалу учасників до дискусійних форм роботи з активним використанням іноземної мови;

- підготовка до участі у міжнародних конференціях;

 - обмін досвідом проведення подібних заходів лінгвістичними центрами України.

ІІ. В роботі конференції планується:

- виступи учасників міжнародних конференцій;

- участь авторів інноваційних починань та технологічних відкриттів;

-    виступи студентів, аспірантів та (за бажанням) викладачів з мультимедійними презентаціями англійською, німецькою чи французькою  мовами.

 ІІІ. Основні питання , що будуть розглянуті на конференції:

1. Іноземна мова в житті сучасної молодої людини як дієвий інструмент для ефективного міжнародного спілкування, більш глибокого взаєморозуміння, легшого доступу до інформації та приєднання до європейського простору вищої освіти.

 2. Пропонується участь у наступних секціях:

  • Досягнення в області високих технологій для покращення життя у сучасному світі.
  • Сучасне обладнання та прилади, що забезпечують високі життєві стандарти.
  • Інновації в медицині і сучасне життя.
  • Економічні і соціальні зміни сьгодення.
  • Міжкультурна комунікація як інструмент взаємопорозуміння  у національному розмаїтті сучасного світу.
  • Збереження здорового екологічного середовища для майбутніх поколінь.

 Робочі мови конференції для виступів в секціях – англійська, німецька, французька, для виступів на пленарному засіданні – англійська, українська, російська.

 IV. Для участі в роботі конференції необхідно до 10 березня 2018 року надіслати такі матеріали:

- заявку на участь у конференції (студенти Сум ДУ заявку не надсилають);

- тези доповіді, 1 – 2 повні сторінки формату А5;

 V. Правила оформлення та подання тез:

Електронний варіант: надіслати на електронну поштову скриньку – s.mihno@el.sumdu.edu.ua, обов’язково зазначити тему листа «Конференція ЛНМЦ», формат А5, шрифт Times New Roman, кегль 12, через 1 інтервал, абзац 1,25 см, інтервал між абзацами 0 см, без нумерації сторінок. Межі сторінки: зліва, зверху, знизу, справа, – 1,5 см.

Посередині великими літерами – заголовок тез. У правому кутку – ініціали, прізвище того хто виступає (для студентів – прізвище студента, група; наступний рядок – ініціали, прізвище викладача-консультанта), далі через інтервал – текст, вирівняний у ширину. В окремому файлі має бути заявка з контактною інформацією учасника. Назва файлу повинна мати прізвище та ініціали автора: Тіщенко К. С. тези.doc, окремим файлом подається заявка: Тіщенко К. С. заявка.doc.

 Увага! Матеріали, що не оформлені відповідно до вищезазначених вимог, не заявлені у встановлений термін та не відредаговані розглядатися не будуть. Заповнення заявки є обов’язковим для учасників, які не є студентами Сум ДУ.

Учасники конференції готують презентації матеріалів бажано з мультимедійним супроводом. Приміщення для проведення презентацій оснащено комп’ютерами та проектором.

Lost and Found

Якщо Ви загубили ці речі, вони чекають на Вас в аудиторії Г 1202

If you have recognised your belonings in one of the photos, they are waiting for you in Room G 1202

Потреба національної політики з популяризації викладання англійської мови та фахових дисциплін англійською мовою

Ми раді повідомити, що публікація Британської Ради «Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови» тепер доступна он-лайн
 
 
 
Про публікацію:
 
У цій публікації представлено результати об’ємного та інтенсивного допроектного дослідження, проведеного від імені Британської Ради та Міністерства освіти і науки України в 2014-16 роках, щодо ролі та статусу англійської мови в п’ятнадцятьох вищих навчальних закладах України. Звіт включає в себе опис використаної для збору даних методології, презентацію основних результатів дослідження та низку рекомендацій для подальших дій. Вибірку із п’ятнадцяти університетів, які мають різну спеціалізацію та розташовані в різних частинах країни, визначено як достатньо репрезентативну базу для узагальнень і висновків. У більшості випадків дослідження проводилося під час візитів двох консультантів проекту та менеджера проекту Британської Ради до установ, учасників проекту. Під час кожного з візитів ми досліджували такі аспекти:
  • проведення занять із англійської мови для студентів нефілологічних спеціальностей бакалаврату та магістратури;
  • теперішній обсяг викладання основних фахових дисциплін англійською мовою на програмах усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів;
  • рівень володіння англійською мовою як викладачів англійської мови, так і викладачів фахових дисциплін англійською мовою (через складання стандартного тесту Британської Ради);
  • рівень відданості керівництва університетів ідеям покращення володіння англійською мовою та сприяння інтернаціоналізації їхніх установ.
Результати дослідження виявили потребу провести низку заходів на рівні національної політики для популяризації викладання англійської мови та фахових дисциплін англійською мовою. Зокрема, необхідно переглянути навчальну програму з англійської мови, кількість годин та років навчання, відведених на викладання англійської мови, організацію професійного розвитку викладачів як англійської мови, так і фахових дисциплін англійською мовою, та підняти обізнаність щодо міжнародних стандартів володіння мовою. Рекомендації за кожним із вказаних напрямів діяльності можна знайти в прикінцевих розділах цього звіту.

Англійський розмовний клуб з носієм мови

Англійський розмовний клуб кафедри іноземних мов з носієм мови Бенджаміном Джеффрі Стьюартом відновлює свою роботу.

Наступне засідання 6 лютого у вівторок о 16.30., ауд 1208 або 1209

Leadership Club

Check this page for information updates