Школа професійного розвитку

Викладачі кафедри іноземних мов СумДУ пройшли навчання у Школі професійного розвитку  «Insights into Foreign Language Learning, Teaching & Assessment: Streamlining Practices» 28-29 березня 2017 року. В рамках роботи школи відбувся дводенний інтенсивний тренінг для 63 вчителів та викладачів іноземних мов ВНЗ і загальноосвітніх шкіл м. Суми та Сумської області. Тренінги включали наступні питання: підходи та принципи організації сучасної взаємодії в режимі «Вчитель» – «Учень/Студент» – «Навчальне середовище»; перехід від «знаннєцентричної» моделі навчання до «компетентностної», від авторитарної моделі класного спілкування до моделі, центрованої навколо учня; вибір евристичного поєднання «золотої класики» методичних стратегій та гуманістичних інновацій в межах нової освітньої парадигми сучасності, яка іменується «цифровою педагогікою». Ініціатором проекту виступив Центр професійного розвитку та мовної освіти «Academia» кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту бізнес-технологій. Постійне підвищення кваліфікації викладачів дозволяє підвищити якість викладання і навчання у СумДУ.