XI всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів «To Make the World Smarter and Safer»

Наукові дослідження, написані іноземними мовами, студентів, а також аспірантів та викладачів було представлено на XI всеукраїнсьій науково-практичній конференції «To Make the World Smarter and Safer».

Конференція проходить за ініціативи Лінгвістичного навчально-методичного центру (директор – Світлана Золотова) і студентського наукового гуртка (керівники – Світлана Золотова та Світлана Міхно) кафедри іноземних мов. Мета заходу – залучення студентів та аспірантів до дискусійних форм роботи з активним використанням іноземної мови та вдосконалення вміння презентувати матеріали й висловлювати власну точку зору іноземною мовою рівня професійного та академічного спілкування.

Відкриття конференції прозвучало французькою та англійською мовами: завідувач кафедри іноземних мов Галина Литвиненко розпочала захід англійською мовою, старший викладач Юлія Козаченко привітала учасників французькою мою.

Виступи на пленарному засіданні були присвячені особливостям міжкультурного діалогу та були спрямовані на подолання проблеми ізольованості молоді від інших культур і труднощів спілкування з представниками інших культур. Своїм досвідом міжкультурного спілкування, взаємодії та поглядами щодо рідної і другої мови (української, англійської, польської) поділилися волонтер Корпусу Миру США в Україні Бенджамін Стьюарт, волонтер Центру європейських ініціатив Себастіан Ванкієвіч та студентка 4-го курсу СумДУ Олена Касьян.

Робота в секціях була присвячена інноваціям у сфері соціокультурних технологій, медицини, інженерії, електроніки, а також розвитку лідерських якостей студентів. Виступи звучали німецькою та англійською мовами.