Перший крок у науку

11 грудня в конгрес-центрі СумДУ відбулась щорічна студентська конференція "Перший крок у науку". Студенти факультету ІФСК взяли участь у роботі секції "Філологія-Комунікація-Суспільство" і виступали з доповідями їх перших наукових робіт. ТАк студентка 1-го курсу, гр. ЖТ-61 Жачатар’ян К. презентувала тему "The Way to Become a Successful Journalist", Косторкова С., студентка 2-го курсу, гр. МК-51 взяла участь у конференції з відеороликом на тему: "The Impact of the Zodiac Sign and Psychotype on Character and Human Destiny". Обидві учасниці отримали подіки від оргкомітету конференції та НТСА.

 

Відповідальна: ст. викл., кфн. Мальована Н. В.