Співпраця з Pearson Education

Лінгвістичний навчально-методичний центр кафедри іноземних мов активно використовує навчально-методичні матеріали від Pearson Longman. Отримано міжнародний грант від видавництва міжнародної освітньої групи Пірсон Лонгман (Pearson Education Limited ) за активне впровадження сучасних мультимедійних засобів навчання іноземних мов - Литвиненко Г.І., Золотова С.Г. Вих. № 34 від 23 вересня 2013 року.

З 2012р. компанія «Dinternal – Book», офіційний дистриб’ютор видавництва PEARSON у м. Київ та її освітньо-методичний центр, організовує регулярні виставки – презентації нових надходжень навчально-методичної літератури, та під час візиту до Сум ДУ її представники провели консультативний тренінг з використання онлайн ресурсів зарубіжних видань: Oxford University Press, Longman, Cambridge University Press. Крім того, видавництво Pearson Education нагородило Лінгвістичний науково-методичний центр кафедри іноземних мов безкоштовним доступом для 10 студентів та одного викладача до Інтернет ресурсу для проведення навчального експерименту з вивчення граматики англійської мови за підручником My Grammar Lab. My Grammar Lab це система керування навчанням – онлайн платформа, яка надає унікальну можливість як викладачам так і студентам проводити процес вивчення англійської мови через низку таких онлайн інструментів як автоматичне визначення правильних варіантів, запис та облік кількості балів отриманих студентом після виконання індивідуальних завдань через Інтернет, вивчення граматики з відео підтримкою Інтернет викладача і можливість зробити цей курс звичайним, доступним, загальновживаним і комфортним для викладачів і студентів.

Також у 2012 році за сприяння PEARSON Education Ів Сміт, викладач-методист, стипендіат за програмою Держдепартаменту США провела науково-практичний семінар на кафедрі іноземних мов Сум ДУ з методології навчання іноземних мов. До семінару було включено дві теми за побажанням викладачів, а саме:

  1. аудіювання як базовий компонент навчання усному мовленню;
  2. принципи та правила розробки тестів для контролю знань, вмінь та навичок з іноземної мови.