Blended Learning

Навчання студентів виходить за межі аудиторії. Викладачі кафедри іноземних мов проходять курси підвищення кваліфікації для успішного впровадження Blended Learning на практиці, створюють онлайн курси і використовують їх у навчальному процесі, широко застосовують Computer-Mediated Activities не тільки під час контролю знань (тестування), але й для аудиторної та поза аудиторної самостійної роботи студентів.