Семінар-нарада викладачів у Дніпропетровській медичній академії

     6-7 жовтня 2016 року на базі кафедри мовної підготовки Дніпропетровської медичної академії проводився семінар-нарада завідувачів однопрофільних кафедр. У роботі семінару брали участь завідувачі мовних кафедр вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів України, а також провідні викладачі з дисциплін «Латинська мова та медична термінологія», «Іноземна мова».
    Провідний викладач СумДУ з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» Ільїна Г. С. вже протягом багатьох років є активним учасником цих семінарів. Викладачі кафедри іноземних мов СумДУ Козаченко Ю. С. та Міхно С. В. відвідали даний семінар та перейняли досвід викладання мовних дисциплін для студентів медичних закладів, а також поділилися своїм досвідом, зокрема використанням електронних засобів навчання для підвищення самостійності студентів. Неоціненний досвід спілкування з авторами підручників (Л. Ю. Смольською, Є. І. Світличною, О. М. Бєляєвою та іншими), які використовуються з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» для студентів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія» та презентація нових підручників допоможуть підвищити якість викладання дисциплін на кафедрі іноземних мов СумДУ.
    Викладачі СумДУ вважають розробку електронних засобів навчання з дисциплін «Іноземна мова», «Латинська мова та медична термінологія (для студентів медичних спеціальностей)» перспективною, а саме, розробку тестів-тренажерів в Lectur.ED для самостійної підготовки студентів до контролів, подальшу розробку авторських онлайн міні-курсів, які знаходяться у вільному доступі за посиланням ocw.sumdu.edu.ua.
    Студенти СумДУ вже мають можливість пройти міні онлайн курс в OCW «Фармацевтична термінологія (основні теми)». У найближчій перспективі очікується курс «Фармацевтична термінологія (поглиблене вивчення)» як продовження попереднього (на грудень 2016 року) та курс «Клінічна термінологія» (2017 рік).