Інформаційний лист конференції ЛНМЦ 2016

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти, аспіранти та викладачі!

Лінгвістичний навчально-методичний центр кафедри іноземних мов Сумського Державного університету запрошує Вас до участі у роботі

Х всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів

“With Foreign Languages to Mutual Understanding, Better Technologies and Ecologically Safer

Environment”,

яка відбудеться 24 березня 2016 року в Сумському державному університеті (м. Суми).

 

І. Мета конференції:

 • розвиток навичок науково-пошукових досліджень студентів;
 • вдосконалення вміння презентувати матеріали та висловлювати власну точкузору іноземною

мовою;

 • розвиток комунікативних навичок студентів іноземною мовою;
 • збільшення рівня академічної мобільності студентів та їх підготовки до участі у міжнародних

конференціях;

- залучення широкого загалу студентів до дискусійних форм роботи з активним використанням

іноземної мови;

 • обмін досвідом проведення подібних заходів лінгвістичними центрами України.

ІІ. В роботі конференції планується:

 • виступи учасників міжнародних конференцій;
 • участь авторів інноваційних починань та технологічних відкриттів.

виступи студентів, аспірантів та (за бажанням) викладачів з мультимедійними презентаціями англійською, німецькою чи французькою мовами.

 

ІІІ. Основні питання , що будуть розглянуті на конференції:

І. Іноземна мова в житті сучасної молодої людини як дієвий інструмент для ефективного міжнародного спілкування, більш глибокого взаєморозуміння, легшого доступу до інформації та приєднання до

європейського простору вищої освіти.

ІІ. З іноземною мовою ми спілкуємося про:
1.    Досягнення у області високих технологій для покращення життя у сучасному світі.
2.    Інновації в медицині та сучасне життя.
3.    Економічні та соціальні зміни.
4.    Час для економічних та соціальних змін.

Робочі мови конференціїдля виступів в секціях – англійська, німецька, французька,

для виступів на пленарному засіданні – українська, російська.

 

IV. Для участі в роботі конференції необхідно до 15 березня 2016 року надіслати такі матеріали:

 • заявку на участь у конференції(студенти Сум ДУ заявку не надсилають);
 • тези доповіді, 1 – 2 повні сторінки формату А5;

 

V. Правила оформлення та подання тез:

Електронний варіант: надіслати на електронну поштову скриньку – sЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">lpl2@mail.ru, формат А5, шрифт Times New Roman, кегль 12, через 1 інтервал, абзац 1,25 см, інтервал між абзацами 0 см, без нумерації сторінок. Межі сторінки: зліва, зверху, знизу, справа, – 1,5 см.

Посередині великими літерами – заголовок тез. У правому кутку – ініціали, прізвище того хто виступає (для студентів – прізвище студента, група; наступний рядок – ініціали, прізвище викладача-консультанта), далі через інтервал – текст, вирівняний у ширину. В окремому файлі має бути заявка з контактною інформацією учасника.Назва файлу повинна мати прізвище та ініціали автора: Тіщенко К. С. тези.doc, окремим файлом подається заявка: Тіщенко К. С. заявка.doc.

 

Увага! Матеріали, що не оформлені відповідно до вищезазначених вимог, не заявлені у встановлений термін та не відредаговані розглядатися не будуть. Заповнення заявки є обов’язковим для учасників, які не є студентами Сум ДУ.

Учасники конференції готують презентації матеріалів бажано з мультимедійним супроводом.Приміщення для проведення презентацій оснащено комп’ютерами та проектором.

 

VI. Зразок оформлення тез

 

TECHNOLOGIES FRIENDLY TO PEOPLE

L. Rudenko – Sumy State University, group SU – 31

D.S. Makarenko – E L Adviser

 

The problem of environmental pollution is very urgent today. It`s the greatest trouble of people of all ages. Our planet must be saved; people must do something to prevent the destruction of our home.

Environmental technology is the application of one or more of environmental, green chemistry, environmental monitoring and electronic devices to monitor, model and conserve the natural environment and resources, and to curb the negative impacts of human involvement.

VII. Додаткова інформація:

 1. Конференція розпочинає свою роботу об 11.00 годині у головному корпусі Сум ДУ, 12-й поверх, кафедра іноземних мов; реєстрація учасників з 10.30 до 11.00.
 2. Телефони оргкомітету – 0542-68-77-87 – кафедра іноземних мов Сум ДУ, 0505261592 – Золотова Світлана Григорівна, директор ЛНМЦ каф. іноз. мов Сум ДУ (ауд. 1211 головного корпусу Сум ДУ). Свої запитання Ви можете надсилати на email: slpl2@mail.ru.
 3. Адреса університету – м. Суми, вул. Римського-Корсакова – 2, Університет, головний корпус, кафедра іноземних мов, 12-й поверх.

 

VIII. Заявка

(студенти Сум ДУ заявку не надсилають)

на участь у Х всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів

With Foreign Languages to Mutual Understanding, Better Technologies and Ecologically Safer

Environment”.

 

Прізвище ___________________________________________________________

Імя ________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________

Адреса для листування (необов’язково) __________________________________

Контактний телефон (дом., моб.)_____________________________________

Е-mail___________________________________

Місто___________________________________

Університет___________________________________

Курс, група ______________________________

Назва доповіді_______________________________________________________

Прізвище викладача-консультанта ______________________________________

 

Дата _______________ Підпис ______________