Науково-дослідна та науково-методична робота кафедри

Колектив кафедри наполегливо працює над удосконаленням навчального процесу, його методичного та технічного забезпечення. Науково-методична складова діяльності кафедри спрямована на оптимізацію процесу викладання іноземних мов та зосереджена на виявленні особливостей мови спеціальної наукової і технічної літератури, створенні галузевих термінологічних словників-мінімумів, застосуванні комп’ютерної техніки та інших технічних засобів навчання, впровадженні різноманітних інноваційних технологій.

Починаючи з 2007 року на кафедрі ведеться наукова робота в межах затвердженої держбюджетної тематики. До цієї роботи залучені всі викладачі. Питання, пов’язані з цими дослідженнями, обговорюються на постійно-діючих наукових та методичних семінарах. За результатами досліджень викладачі виступають з доповідями на наукових конференціях різного рівня, публікують статті в наукових та науково-методичних виданнях (близько 20 статей та 25-30 доповідей щорічно). На 2012-2017 роки затверджена тема «Дослідження нових напрямів розвитку професійно - спрямованої комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів».

Під керівництвом викладачів кафедри студенти та аспіранти виступають з доповідями іноземними мовами на щорічній науковій конференції СумДУ, та щорічній конференції при ЛНМЦ кафедри. Так у 2011 році було зроблено 112 доповідей, тези яких було опубліковано.

Традиційною формою роботи з талановитими студентами є захист дипломних робіт та проектів іноземними мовами (біля п’ятдесяти студентів щорічно).

Студенти СумДУ постійно беруть участь у всеукраїнському турі предметних олімпіад з іноземних мов, неодноразово були призерами цих олімпіад (в т. ч. в 2004, 2009 та 2011 роках) та нагороджувалися дипломами і грамотами.

Матеріальна база кафедри постійно оновлюється та розширюється. Викладачі кафедри мають змогу проводити навчання студентів в аудиторіях, обладнаних аудіо, відео та комп'ютерною технікою. Пошук нових форм навчальної роботи, перетворення навчального процесу в плідну співпрацю викладачів кафедри іноземних мов зі студентами, аспірантами та колегами з інших кафедр університету - це сенс нашої професійної діяльності.

Збірники матеріалів конференцій ЛНМЦ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018