Кафедра іноземних мов

Завідувачка кафедри – доцент Литвиненко Галина Іванівна

Кафедра іноземних мов є загальноосвітньою кафедрою, яка входить до складу факультету ІФСК та забезпечує навчальний процес на всіх факультетах за всіма формами навчання (денною, заочною, дистанційною). Кафедра викладає такі іноземні мови як англійська, німецька, французька студентам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр», а також аспірантам та слухачам різних форм підвищення кваліфікації. Окрім того, кафедра забезпечує підготовку студентів медичного факультету з латинської мови та медичної термінології.

Всього кафедрою ведеться біля 50 курсів різного рівня та різної спрямованості. Обсяг навчальних доручень кафедри дорівнює … годин та забезпечується колективом, який складається з 28 викладачів та 5 осіб навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра приділяє велику увагу оптимізації та інтенсифікації навчального процесу за рахунок якомога ширшого використання інноваційних технологій, наукового підходу до оптимізації навчання іноземних мов, активізації позааудиторної роботи зі студентами, використання новітніх високоякісних навчально-методичних матеріалів, комунікативної та професійної спрямованості всього навчального процесу.

У розпорядженні викладачів та студентів лінгафонний кабінет та комп’ютерний клас, дві аудиторії, оснащені мультимедійним обладнанням; методичний кабінет з великою кількістю навчальних посібників, аудіо та відео матеріалів, словників.

При кафедрі працює Лінгвістичний навчально-методичний центр, який надає додаткові платні послуги з вивчення іноземних мов, а також методичну допомогу викладачам.

Пошук нових форм навчальної роботи, перетворення навчального процесу в плідну співпрацю  викладачів кафедри зі студентами, аспірантами та колегами з інших кафедр університету - це сенс нашої професійної діяльності.